TESTIRAJTE SVOJU VEŠTINU PREGOVARANJA

Preuzmite ovaj test besplatno

Zašto da uradite baš ovaj test?

Složićete se: u savremenom poslovnom svetu veština pregovaranja je ključna da bismo ostvarili svoje ciljeve i stigli do uspeha. Pregovaranje se dešava svakodnevno, na puno različitih nivoa, u mnogo situacijama, na svim poljima, a ako još učinite da budete potpuno dominantni u pregovaranju, , na sigurnom ste putu do uspeha. Razvijena veština pregovaranja Vam daje samopouzdanje, profesionalni izgled, samouverenost, donosi Vam više uticaja, doprinosi kreiranju odnosa poverenja sa Vašim saradnicima, kolegama, šefovima, klijentima, a to sve Vas vodi do cilja koji ste postavili sebi kada je Vaš poslovni život u pitanju.
Ako je savremena poslovna komunikacija ključna veština uspešnih poslovnih ljudi današnjice, onda je, svakako, veština pregovaranja osnov savremene poslovne komunikacije i kao takva, izuzetno važna kako bismo ovladali svim onim što nam je potrebno za uspeh u savremenom poslovnom svetu.
Kao najvažniju savremenu poslovnu veštinu, svakako, ističem savremenu poslovnu komunikaciju, a kako biste vladali savremenom poslovnom komunikacijom, najvažnija oblast koju biste trebali savladati jeste upravo- pregovaranje.
Kako bismo u poslovnoj komunikaciji odluke donosili racionalno, odlučno i samouvereno, potrebno je da isključimo bilo kakav uticaj emocija. Emocije je potrebno i neophodno uzeti u obzir, ali ne dozvoliti da ovladaju našom komunikacijom u poslovnom okruženju.
Razvijajte svoju veštinu pregovaranja, kako biste znali da ostavrite svoj cilj u svakoj vrsti pregovora. Jer, kada jednom naučite tehniku i shvatite koliko je korisna i primenjiva, uživaćete u pregovaranju!
Razvijajte svoju veštinu pregovaranja, kako biste znali da ostavrite svoj cilj u svakoj vrsti pregovora. Jer, kada jednom naučite tehniku i shvatite koliko je korisna i primenjiva, uživaćete u pregovaranju!
Zato sam kreirala ovaj test: kako bih Vam otkrila 5 osnovnih oblasti u okviru veštine pregovaranja, i pomogla Vam da saznate koliko je razvijena Vaša veština pregovaranja, gde se nalazite u ovom trenutku, šta je to što je potrebno da nadograđujete, na čemu treba da radite i otkrijete koji deo ove veštine je potrebno da usavršavate.
Takođe, na osnovu bodova koje ćete dobiti nakon urađenog testa, imaćete uvid kojoj grupi pripadate kada je razvijenost veštine pregovaranja.
A sve to zajedno omogući će Vam da hodate putem svog uspeha i unapredite svoju karijeru i svoj kompletan svet.
Evo konkretnih činjenica zašto je ovaj test pravi korak ka unapređenju Vaše veštine pregovaranja:

Procenite Vaš Nivo: Testirajte svoje veštine pregovaranja i dobijte jasnu sliku o svom trenutnom nivou. Ovo je prvi korak ka boljem razumevanju gde se nalazite i gde možete da unapredite svoje sposobnosti.

Usmerite Se Na Razvoj: Identifikujte svoje jače tačke i oblasti za unapređenje. Testiranje će vam pružiti smernice kako da fokusirate svoj razvoj i ostvarite veće rezultate u pregovaračkim situacijama.

Poboljšajte Vaše Poslovne Odnose: Sve veštine pregovaranja direktno utiču na vaše poslovne odnose. Razvijanjem ovih veština, možete izgraditi održive i produktivne odnose sa partnerima, klijentima i kolegama.

Ostanite Korak Ispred: U poslovnom svetu gde su pregovaračke veštine ključne, biti dobro pripremljen i vešt može doneti konkurentsku prednost. Naš test vam pruža alat za održavanje koraka sa zahtevima savremenog poslovnog okruženja.

Preuzmite naš test i krenite na put ka unapređenju vaših pregovaračkih veština. Unapredite svoj poslovni uspeh kroz razvoj veština koje su ključne za ostvarivanje vaših ciljeva!

Ovaj test je za vas:

Ukoliko želite da unapredite svoju poslovnu strategiju, da razvijete veštinu pregovaranja i obezbedite sebi uspeh na mnogim poljima:

Ovaj test vam omogućava da sagledate gde se trenutno nalaze vaše veštine pregovaranja. To vam pruža dragocene uvide o vašim jačim tačkama i oblastima koje možete unaprediti. Na taj način, možete fokusirati svoju dalju edukaciju i razvoj strategija za postizanje boljih rezultata u poslovnim pregovorima.

Ukoliko želite da stvorite održive poslovne odnose, da gradite dugoročne i uspešne saradnje sa kolegama, šefovima, menadžerima, klijentima:

Razvijene veštine pregovaranja su ključne za izgradnju održivih i produktivnih poslovnih odnosa. Ovaj test će vam pomoći da unapredite vašu komunikaciju, empatiju i sposobnost prilagođavanja različitim situacijama, što je presudno za gradnju dugoročnih partnerstava.

Ukoliko želite da otkrijte i razvijate svoj pregovarački potencijal, da usavršavate svoju veštinu pregovaranja na odgovarajući način i budete expert za pregovaranje:

Upravljanje pregovorima zahteva različite veštine. Ovaj test će vam pružiti uvid u vaš trenutni nivo veština pregovaranja i osnažiti vas da razvijete svoj puni potencijal. Ovo je odličan početak za dalji razvoj i rast u poslovnom okruženju.

Ko sam ja?

Ja sam Biljana, trener i edukator, copywriter i konsultant.

A, treninzi i edukacije su nešto u čemu najviše uživam.

Javnim nastupom, besedništvom, pisanjem bavim se od srednje škole. Na fakultetu sam počela da radim edukacije, a potom sam se toliko pronašla u tome, da su treninzi i edukacije postali moj životni stil.

Kreirala sam desetine programa, radionica treninga i uživam u dizajniranju svih svojih programa, ali i u rezultatima mojih polaznika.

Saradnja sa kompanijama i preduzetnicima naučila me je da fokus stavim na edukaciju ljudi za snalaženje u poslovnom svetu.

To je moj cilj i kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’.

LifeLong Learning je princip koji propagiram i kojim se i sama vodim. Moje usavršavanje ne prestaje nikada i zaista jesam ljubirelj kvalitetnih, praktičnih savremenih edukacija iz oblasti komunikacije.

U tom smislu sam stekla zvanje NLP trenera, PCM trenera i coach-a, Points of You facilitaor-a, Identity Compass consultant-a, sertifikovanog Copywritera i diplomiranog pravnika.

Svesna sam značaja komunikacije u svim sferama naših života, kao i značaja veštine komunikacije u poslovnom životu i na putu uspeha. 

Zbog toga sam tu, kako bismo kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ zajedno išli putem ličnog i poslovnog uspeha.

‘’Ispregovarajte Svoj Uspeh’’ je kratak I praktičan program, proizsašao iz velikog I sveobuhvatnog programa ‘’Savremena Poslovna Komunkacija’’. Ovo je put kojim stičete veštine potrebne za uspeh u savremenom poslovnom svetu.

A PREGOVARANJE je veoma važno, kao osnovna veština u okviru savremene poslovne komunikacije. Jer, kada ste uspešni u pregovaranju, ostvarujete svoje ciljeve, stižete do svog uspeha, vladate svojim poslom i svojim životom.

Svoju karijeru posvetila sam tome da razumem ljude i kroz svoje treninge odgovorim na njihove probleme i potrebe. Možda baš zato, svaki trening i radionicu koju održim, donosi konkretne rezultate polaznicima.

Ovde sam da i Vas uvedem u svet uspešnih savremenih ljudi.

👇👇👇

Popunite kratku formu u nastavku i  besplatno preuzmete Check listu za pregovaranje koje vodi do uspeha

Popunite formu kako biste besplatno preuzeli test "Proverite Vašu veštinu pregovaranja"