ŠKOLA ZA HR ASISTENTA

KAKVU GOD DIPLOMU DA IMATE, BITNO JE ŠTA ZNATE DA RADITE! TAČKA.

Mesto gde ćete steći praktično znanje i imati zanat u rukama.
Edukacija je online, dva puta nedeljno u periodu od 07.maja do 06.juna

Imati diplomu je jedno.
Uspeti u svom poslu je nešto sasvim drugo.
Da biste u biznisu uspeli – potrebno je da imate zanat, koji držite u malom prstu.
A koja je ključna stvar koja će Vam omogućiti da dobro radite posao koji volite i budete najbolji u tome što radite? Ne, to nije Vaša diploma, ni prestižno radno mesto, niti visokobudžetna kompanija u kojoj ste se zaposlili. Čak ni samo znanje.

Ključna stvar koja pokreće svaki uspeh u poslu je- posedovanje veština u kojima ste najbolji, onaj osećaj da ste ’’majstor svog zanata’’.
I ono što je jako važno- da pratite trendove. Jer, samo tako ćete sticati veštine koje su potrebne da biste bili uspešni u svom poslu u određenom trenutku, a da te veštine kasnije nadograđujete.
Novo vreme stavilo je pred nas nove izazove. Nove zahteve tržište. Nove poslove.
I baš to je posao HR asistenta, jedna od najplaćenijih veština na svetu.
💰💰💰

Škola za HR asistenta je najsveobuhvatnija i najpraktičnija škola koja se bavi obukom za HR asistente na ovim prostorima, dizajnirana kao kompletan sistem proveren u praksi, koji će vam pomoći da za samo pet nedelja usvojite potrebne veštine, prikupite znanje, praktilne savete i alate, koji će Vam omogućiti da se bavite poslom HR asistenta.

Ovaj sistem postaće vaš najmoćniji alat u 2024. godini, u kojoj je sve još brže i u kojoj brže nego ikad treba da odgovorite na tahteve tržišta i da pružite poslodavcu upravo ono što je najaktuelnije, ono što je kompanijama najpotrenije i sve ono što je potrebno da što kvalitetnije radite posao HR asistenta.

Bez obzira da li se već bavite poslom HR asistenta i želite da unapredite svoje poslovanje, ili ste na samom početku karijere, pa je posao HR asistenta nešto čime želite da se bavite, ili pak želite da promenite svoju profesiju, da promenite poziciju ili radno mesto, oblast rada, Škola za HR asistenta je odgovor na svako Vaše pitanje o HR-u, rešenje za svaki vaš problem sa znanjem i veštinama u ovoj oblasti i prilika da Vašu karijeru lansirate u neslućene visine, kroz lično unapređenje, posedovenje aktuelnih veština i povećanje uticaja i vidljivosti.

Ukratko: zahvaljujući jedinstvenom i najkompletnijem sistemu za usvajanje veština potrebnih za HR asistenta, Škola za HR asistenta je jedini program koji će vam ikada biti potreban kako biste postali uspešan HR asistent.

ŠTA ĆETE NAUČITI U OKVIRU ŠKOLE ZA HR ASISTENTA, JEDINE ŠKOLE KOJA ĆE VAM IKADA BITI POTREBNA KAKO BISTE OVLADALI POTREBNIM VEŠTINAMA ZA POSAO HR ASISTENTA?

Na Radionici za pisanje biznis planova naučićete pet osnovnih stvari koje će dati strukturu vašem biznisu, posložiti vaše ideje i unaprediti vaše poslovanje:

U Školi za HR asistenta ćete dobiti najbolje i već isprobane prakse, formule i znanja – sve primenjivo odmah, fokusirano na kreiranje vaših što boljih rezultata u što kraćem roku.

Ovladaćete umetnošću veština koje su potrebne za odličnog HR asistenta, na jedinstven, pitak a profesionalan i praktičan način, tako da gasvaki poslodavac poželi da budete HR asistent baš u njegovoh kompaniji.

Naučićete da se sve najpotrebnije i najktuelnije veštine koje jedan kvalitetan i profesionalan HR asistent treba da zna. Tako, da će poslodavci želeti da Vas angažuju i pre nego što imaju otvorenu poziciju za HR asistenta.

Škola za HR asistenta će vas naučiti kako da (napokon) primenite stečeno znanje i upotrebite veštine koje jedan odličan HR asistent poseduje, a to će Vas brže i efikasnije dovesti do pozicije HR asistenta u kompaniji koju ćete moći sami da odaberete.

I povrh svega, naučićete kako da Vam posao HR asistenta ne bude komplikovan, već lak, interesantan i dinamičan. Još nešto? Da, moći ćete sa tim da krenete odmah. I još nešto? Ovo ispod je program Škole za HR asistenta i to ćete učiti i vežbati.

👇👇👇

07.05.2024.

Modul 1: POJAM I ZNAČAJ HR SEKTORA, ULOGA I POSAO HR ASISTENTA


Modul „Pojam i značaj HR sektora, uloga i posao HR asistenta“ predstavlja uvodni deo kursa koji polaznicima pruža temeljno razumevanje osnovnih koncepata i uloge ljudskih resursa u savremenom poslovnom okruženju. Kroz ovaj modul, polaznici će se upoznati sa ključnim pojmovima, principima i značajem HR sektora, kao i ulogom i odgovornostima koje nosi pozicija HR asistenta.
U okviru ovog modula, polaznici će prvo naučiti šta je HR sektor i kako se definiše njegov značaj u organizaciji. Biće obrađeni osnovni principi i funkcije HR odeljenja, kao i načini na koje HR doprinosi uspehu organizacije kroz efikasno upravljanje ljudskim resursima.
Dalje, modul će se fokusirati na ulogu i posao HR asistenta, pružajući detaljan uvid u zadatke, odgovornosti i veštine koje su potrebne za uspešno obavljanje ove pozicije. Polaznici će naučiti o procesima zapošljavanja, vođenju evidencije zaposlenih, administraciji radnog odnosa, podršci u razvoju i obuci zaposlenih, kao i upravljanju osnovnim HR dokumentacijama.
Kroz teorijska predavanja, praktične vežbe, studije slučaja i interaktivne aktivnosti, polaznici će razviti osnovno razumevanje ključnih aspekata HR sektora i uloge HR asistenta u organizaciji. Takođe, modul će im omogućiti da steknu praktične veštine i alate koji su im potrebni za uspešno snalaženje u svakodnevnim zadacima i situacijama koje se javljaju u radu sa ljudskim resursima.

 • HR sektor, njegov značaj i aktivnosti
 • Uloga HR asisitenta, opis poslova
 • Podela poslova u Hr sektoru
 • Ulazni test, praktične vežbe
 • Studija slučaja

09.05.2024.

Modul 2: HR OPERACIJE I

Modul „HR operacije“ je ključni deo kursa koji pruža polaznicima detaljan uvid u osnovne funkcije i zadatke koji se odnose na operativne aspekte ljudskih resursa. Kroz ovaj modul, polaznici će steći praktična znanja i veštine neophodne za efikasno obavljanje administrativnih, organizacionih i komunikacionih poslova u HR-u.

U okviru ovog modula, polaznici će naučiti kako da efikasno upravljaju osnovnim HR procesima kao što su evidencija zaposlenih, priprema dokumentacije, vođenje baze podataka, upravljanje radnim vremenom, organizacija obuka i seminar, kao i praćenje performansi zaposlenih. Takođe, polaznici će se upoznati sa zakonskim i pravnim aspektima HR operacija kako bi se osiguralo poštovanje propisa i pravila u radu sa zaposlenima.

Ovaj modul će takođe obuhvatiti teme kao što su efikasno komuniciranje u HR kontekstu, vođenje administrativnih poslova, upravljanje dokumentacijom i informacijama, kao i upotreba softverskih alata i tehnologija koje olakšavaju HR operacije.
Kroz kombinaciju teorijskih predavanja, praktičnih vežbi, studija slučaja i interaktivnih aktivnosti, polaznici će biti osposobljeni da samostalno obavljaju različite HR operativne zadatke, prate zakonske regulative, unapređuju procese u organizaciji i doprinose efikasnom funkcionisanju HR odeljenja.

Pojam i vrste HR operacija

 • Onboarding
 • Retention
 • Offboarding
 • Obuka i razvoj

14.05.2024.

Modul 3: HR OPERACIJE II

Regrutacija i selekcija

 • Ocenjivanje performansi
 • Upravljanje promenama
 • Upravljanje kompezacijama i beneficijama
 • HR sektor, njegov značaj i aktivnosti
 • Uloga HR asisitenta, opis poslova
 • Podela poslova u Hr sektoru
 • Ulazni test, praktične vežbe
 • Studija slučaja

16.05.2024.

Modul 4: PRAVNA REGULATIVA

Modul „Pravna regulativa u HR-u i poslovi HR asistenta“ fokusira se na važnost poznavanja zakonskih propisa i pravnih obaveza u oblasti ljudskih resursa. Ovaj modul pruža polaznicima škole za HR asistenta temeljno razumevanje pravnih aspekata koji se tiču zaposlenih i upravljanja ljudskim resursima.

 • Zakonski okvir: Polaznici će naučiti osnove radnog prava, zakonske obaveze poslodavaca i zaposlenih, kao i relevantne propise koji regulišu radne odnose.

 • Radni ugovori: Modul će obuhvatiti detaljno razmatranje radnih ugovora, njihovu strukturu, elemente koji ih čine valjanim i pravne aspekte vezane za njihovo sklapanje, izmene i prestanak.

 • Prava i obaveze zaposlenih: Polaznici će se upoznati sa pravima i obavezama zaposlenih, uključujući pravo na rad, pravo na odmor i odmazdu, kao i obaveze u vezi sa poštovanjem radnih pravila i pravila ponašanja.

 • Zaštita podataka o zaposlenima: Ovaj segment modula će se baviti pravnim aspektima zaštite privatnosti i podataka zaposlenih, kao i zakonskim zahtevima za vođenje evidencije i zaštitu ličnih podataka.

21.05.2024.

Modul 5: PRAVNA REGULATIVA U HR-U I POSLOVI HR ASISTENTA

 • Pravilnik o radu: Polaznici će naučiti kako se pravi i primenjuje pravilnik o radu u skladu sa zakonskim zahtevima, kao i kako se rešavaju sporovi i nesuglasice u vezi sa pravilnikom.

 • Postupci otpuštanja i rešavanje radnih sporova: Modul će obuhvatiti postupke otpuštanja zaposlenih, pravne aspekte vezane za otkaze, kao i procese rešavanja radnih sporova i arbitraže.

 • Pravna usaglašenost: Polaznici će razumeti značaj pravne usaglašenosti u HR operacijama, procese provere usaglašenosti sa zakonskim propisima i mere zaštite organizacije od pravnih rizika.

 • Modeli akata i rad na izradi pravnih akata

Ovaj modul omogućava polaznicima da steknu duboko razumevanje pravnih aspekata u radu HR sektora i da razviju veštine neophodne za uspešno upravljanje pravnim pitanjima u okviru ljudskih resursa.

23.05.2024.

Modul 6: EVIDENCIJE U HR-U I POSLOVI HR ASISTENTA VEZANI ZA VOĐENJE EVIDENCIJA

Modul „Vođenje evidencija u HR-u i poslovi HR asistenta“ je ključan deo obuke za HR asistente, jer obuhvata osnovne veštine i znanja potrebne za efikasno upravljanje dokumentacijom i evidencijom u oblasti ljudskih resursa.

 • Važnost vođenja evidencija: Polaznici će naučiti zašto je vođenje preciznih i ažuriranih evidencija ključno za efikasno upravljanje ljudskim resursima. Ovaj deo modula će istaći kako pravilno vođenje evidencija doprinosi boljem donošenju odluka i uspešnom upravljanju zaposlenima.
 • Vrste HR evidencija: Modul će obuhvatiti različite vrste HR evidencija koje HR asistent treba da poznaje, kao što su personalni dosijei zaposlenih, evidencije o prisustvu i odsustvu, plate i beneficije, obuke i razvoj zaposlenih, kao i druge relevantne dokumente.
 • Zakonski i regulatorni zahtevi: Polaznici će se upoznati sa zakonskim i regulatornim zahtevima koji se odnose na vođenje evidencija u HR-u, uključujući zahteve za čuvanje podataka, zaštitu privatnosti, pristup informacijama i usaglašenost sa zakonskim propisima.
 • Metode vođenja evidencija: Modul će detaljno objasniti različite metode vođenja evidencija u HR-u, kao što su elektronske baze podataka, sistemi za upravljanje ljudskim resursima (HRMS), upotreba softvera za vođenje evidencija i manuelni sistemi.
 • Procesi vođenja evidencija: Polaznici će naučiti procese vođenja evidencija od prikupljanja i unosa podataka, preko ažuriranja i čuvanja evidencija, do pristupa i korišćenja informacija za potrebe HR operacija.
 • Kontrola kvaliteta evidencija: Modul će istaći značaj kontrole kvaliteta evidencija, provere tačnosti podataka, identifikaciju i rešavanje eventualnih grešaka ili nedostataka u evidencijama.
 • Korišćenje evidencija u HR procesima: Polaznici će se upoznati sa primenom evidencija u HR procesima kao što su selekcija i zapošljavanje, evaluacija zaposlenih, upravljanje performansama, administracija plata i beneficija, obuke i razvoj zaposlenih, kao i procesi otkaza i otpuštanja.

Ovaj modul omogućava polaznicima da steknu sveobuhvatno razumevanje vođenja evidencija u HR-u i da razviju veštine neophodne za efikasno upravljanje dokumentacijom i informacijama u okviru ljudskih resursa.

28.05.2024.

Modul 7: VRSTE EVIDENCIJA U HR-U I POSLOVI HR ASISTENTA

 • Evidencija o radnom vremenu
 •  Evidencija i godišnjim odmorima i bolovanjima
 • Evidencija o ličnim podacima zaposlenih
 • Evidencija o obuci i razvoju
 • Evidencija o performasama zaposlenih
 • Evidencija o disciplinskim merama
 • Praktični primeri i studije slučaja

30.05.2024.

Modul 8: VRSTE EVIDENCIJA U HR-U I POSLOVI HR ASISTENTA II

 • Evidencija o zaradama i naknadama
 • Evidencija o beneficijama
 • CROSO prijava
 • Zaštita ličnih podataka
 • Elektronsko arhiviranje
 • ESG (Environmental, Social and Governance)
 • Praktični primeri i studije slučaja

Ovaj modul omogućava polaznicima da steknu sveobuhvatno razumevanje vođenja evidencija u HR-u i da razviju veštine neophodne za efikasno upravljanje dokumentacijom i informacijama u okviru ljudskih resursa.

04.06.2024.

Modul 9: KAKO DA PRODATE REČIMA SVE ŠTO POŽELITE (PSIHOLOGIJA SADRŽAJA)

U kreiranju sadržaja mi se ne bavimo pisanjem, bavimo se ljudima. Naučićete koji su to najefikasniji načini da razumete psihologiju ponašanja vaše publike, ali i kako da to znanje primenite.

06.06.2024.

Modul 1O: HR I POSLOVNA KOMUNIKACIJA, ULOGA HR ASISTENTA U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

 • Važnost poslovne komunikacije: U ovom delu modula istaknuto je značenje efikasne poslovne komunikacije u oblasti ljudskih resursa. Polaznici će naučiti kako adekvatna komunikacija unutar HR tima i sa ostalim delovima organizacije doprinosi uspešnom vođenju ljudskih resursa.
 • Vrste komunikacije u HR-u: Modul će obuhvatiti različite vrste komunikacije u HR sektoru, kao što su interna komunikacija u timu, komunikacija sa zaposlenima, komunikacija sa menadžmentom i upravom, komunikacija prilikom intervjua za zapošljavanje, kao i komunikacija u procesima evaluacije i upravljanja performansama.
 • Veštine poslovne komunikacije: Polaznici će se upoznati sa ključnim veštinama poslovne komunikacije koje su bitne za HR asistenta, kao što su verbalna i neverbalna komunikacija, pisanje efikasnih mejlova i izveštaja, vođenje sastanaka, prezentacione veštine i rešavanje konflikata.
 • Korisnici komunikacije: Modul će detaljno objasniti različite korisnike poslovne komunikacije u HR-u, kao što su zaposleni, kandidati za posao, menadžeri, rukovodioci, interni timovi, spoljni partneri, sindikati i regulatorne agencije.
 • Kultura komunikacije: Polaznici će naučiti o važnosti razvijanja pozitivne i efikasne kulture komunikacije u HR timu i organizaciji. Ovo uključuje razumevanje različitih stilova komunikacije, prilagođavanje komunikacije različitim situacijama i sagledavanje uticaja kulture na komunikaciju.
 • Komunikacija u procesima HR-a: Modul će se fokusirati na primenu poslovne komunikacije u različitim procesima HR-a, kao što su selekcija i zapošljavanje, obuka i razvoj zaposlenih, upravljanje performansama, administracija plata i beneficija, rešavanje konflikata i promocija korporativne kulture.
 • Tehnologija i komunikacija: Polaznici će se upoznati sa korišćenjem savremenih tehnologija za poslovnu komunikaciju u HR-u, kao što su softveri za upravljanje ljudskim resursima (HRMS), alati za video-konferencije, platforme za internu komunikaciju i društvene mreže.

Ovaj modul omogućava polaznicima da steknu sveobuhvatno razumevanje poslovne komunikacije u HR-u i da razviju veštine neophodne za efikasnu komunikaciju sa različitim korisnicima, unapređenje internih procesa i ostvarivanje poslovnih ciljeva u oblasti ljudskih resursa.

Tu su i izvanredni bonusi koji vam posao HR asistenta i svakodnevni život čine lakšim, a kroz radni dan Vas vode kao da letite

 • Priručnik sa materijalom koji obrađujemo na – predavanjima

 • Radni listovi kroz koje ćete provežbati sve oblasti koje učite

 • Modeli pravnih akata i uputstva kako da se snalazite u pravnoj regulativ

 • Studije slučaja koje radite uz svaku temu.

Kada znate kako da radite posao HR asistenta odlično, kada je ovo zaista posao koji želite da radite i kada svoju strast možete da unesete posao HR asistenta, to znači da ćete moći da budete apsolutno dominantni u ovom poslu i da ćete posao HR asistenta moći da radite gde god poželite.


Škola za HR-a je odličan, sveobuhvatan sistem koji Vam daje potrebna znanja i veštine kako biste uspešno radili posao HR asistenta, savremenog, edukovanog, obučenog i spremnog za izazove ovog radnog mesta.

Šta konkretno dobijate:

✔️ Kompletan trening, raspoređen u pet nedelja, dva puta nedeljno po tri sata, posložen po lekcijama i modulima, koje radimo unapred određenom dinamikom (kako biste umesto preplavljenosti informacijama, ovog puta zaista sve odmah primenili, integrisali i što brže imali rezultate).

✔️ Gotove šablone, modele akata, vodiče, check-liste, formule… a sve sa ciljem da ne morate da lutate i gubite vreme u potrazi za stvarima koje provereno rade. Ja sam ih sve isprobala i selektovala najbolje za vas.

✔️ Primere i modele pravnih akata (pojedinačnih i opštih) koji su vam potrebni u svakodnevnom poslovanju, kao i bazu pravne regulative i upustvo kako da do određenih pravnih propisa dođete, kao i uputstvo za tumačenje odredbi koje su Vam potrebne

✔️ Vežbe, primere i ideje koje prate svaki modul, koje će Vam pomoći da instant unapredite svoje veštine potrebne za posao HR asistenta.

✔️ Simulacija intervjua za posao, vežbe vođenja intervjua, proći ćete kroz ceo sistem regrutacije i selekcije, od kreiranja profila zaposlenog za određeno radno mesto, do odabira odgovarajućeg kandidata, putem sistema intervjua zasnovanog na kompetencijama

✔️ Vežbe i zadaci koje dobijate nakon svakog modula, a prolazite ih zajedno sa mnom.

I još mnogo, mnogo toga…

Škola za HR asistenta je vaš najbolji saveznik na putu ka boljoj karijeri, poslu koji želite da radite i Vašem ličnom uspehu

ZNANJE

U okviru Škole za HR asistenta naučićete baš sve ono što vam je potrebno kako biste uspešno obavljali posao HR asistenta 

REZULTATI

Nećete morati da čekate da prođu godine kako biste imali rezultate: sve alate i znanja moći ćete da primenite odmah.

PODRŠKA

QA sesije, povratne informacije i vežbe za pisanje učiniće vaš proces učenja lakšim nego ikad pre.

ZAJEDNICA

Upisom u Školu za HR asistenta postajete deo zajednice sjajnih uspešnih ljudi, koji rade na sebi, usavršavaju svoje živote i karijere.

Da li je Škola za HR asistenta pravo rešenje za vas?

Uspeh se postiže stalnim usavršavanjem i građenjem savremenih veština, potrebnih za uspeh u savremenom poslovnom svetu.

Bez obzira da li ste na samom početku karijere, ili želite da promenite pravac svoje karijere, neko ko želi da napreduje na poslu ili promeni radno mesto, Škola za HR asistentaje mesto na kom ćete dobiti potrebno znanje, veštine, ali i praktične alate kako biste sa uspehom obavljali posao HR asistenta.

Ako ste ikada pomislili da želite raditi u oblasti koja kombinuje komunikaciju, upravljanje ljudskim resursima i organizacione veštine, onda je škola za HR asistenta pravo mesto za vas. 

Evo deset razloga zašto biste trebali razmotriti ovu školu:

✔️ Ako ste skloni radu sa ljudima i uživate u rešavanju njihovih problema.

✔️Ako želite da steknete znanje o HR procesima, regrutovanju, obuci zaposlenih i upravljanju radnim odnosima.

✔️Ako vas zanima kako kompanije upravljaju svojim osobljem i unapređuju radnu atmosferu.

✔️Ako želite da radite u dinamičnom okruženju gde svaki dan donosi nove izazove i mogućnosti za učenje.

✔️Ako želite da doprinesete efikasnosti tima i organizacije kroz pružanje podrške HR menadžerima.

✔️Ako ste motivisani da razvijate veštine kao što su multitasking, timski rad, rešavanje problema i donošenje odluka.

✔️Ako želite da steknete praktično iskustvo kroz prakse ili stručne radionice.

✔️Ako želite da se povežete sa profesionalcima u industriji i izgradite mrežu kontakata.

✔️Ako vas interesuje rastuća potražnja za stručnjacima za ljudske resurse u svim industrijama.

Ako želite da napredujete u karijeri i ostvarite svoje profesionalne ciljeve u oblasti ljudskih resursa.

ONDA JE ŠKOLA ZA HR ASISTENTA – BAŠ ZA VAS

 

PA, ŠTA ĆETE KONKRETNO ZNATI DA RADITE POSLE ŠKOLE ZA HR ASISTENTA?

Znaćete da obavljate administrativne poslove koje jedan HR asistent radi

 • Vođenje evidencija: To uključuje održavanje baza podataka zaposlenih, praćenje radnih sati, godišnjih odmora, bolesti i drugih podataka o zaposlenima.
 • Priprema dokumenata: HR asistent je odgovoran za pripremu različitih dokumenata kao što su ugovori o radu, pravilnici o radu, sporazumi o zaštiti podataka o ličnosti, izveštaji o radu i drugi dokumenti vezani za ljudske resurse.
 • Regrutacija i selekcija: U saradnji sa HR menadžerom, HR asistent može biti uključen u procese regrutacije i selekcije novih zaposlenih, što uključuje objavljivanje oglasa, organizaciju intervjua, proveru referenci i pripremu dokumentacije za nove zaposlene.
 • Obuka i razvoj: Učestvovanje u organizaciji i koordinaciji programa obuke za zaposlene, vođenje evidencija o prisustvu na obuci i evaluacija efikasnosti obuke.
 • Administracija beneficija: Praćenje beneficija za zaposlene kao što su zdravstveno osiguranje, doprinosi za penziono osiguranje, godišnji odmori, bolovanja i druge radne pogodnosti.
 • Komunikacija sa zaposlenima: Održavanje komunikacije sa zaposlenima putem elektronske pošte, internih sistema za komunikaciju, organizacija sastanaka i događaja za zaposlene.
 • Vođenje zapisa o radu: Održavanje tačnih i ažuriranih zapisa o radu zaposlenih, uključujući evaluacije performansi, promene u zaposlenju, unutrašnje premestaje i slično.
 • Administrativna podrška: Pružanje opšte administrativne podrške HR timu i drugim odeljenjima, kao što su priprema izveštaja, vođenje inventara, organizacija sastanaka i druge administrativne dužnosti prema potrebi.

HR operacije u kojima HR asistent učestvuje

 • Onboarding
 • Offboarding
 • Retention
 • Obuka i razvoj
 • Ocenjivanje performansi
 • Regrutacija i selekcija
 • Upravljanje kompenzacijama i beneficijama

Pravne poslove koje je potrebno da radi HR asistent

 • Priprema i održavanje pravnih dokumenata: HR asistent može biti odgovoran za pripremu i održavanje različitih pravnih dokumenata kao što su ugovori o radu, dodaci ugovora, sporazumi o poverljivosti informacija, izjave o zaštiti podataka o ličnosti i slično.
 • Praćenje zakonskih propisa: Pravne obaveze vezane za radna prava i ljudske resurse se često menjaju, pa je uloga HR asistenta da prati zakonske propise i osigura da se poslovni procesi i dokumentacija usklađuju sa zakonskim zahtevima.
 • Koordinacija pravnih procesa: HR asistent može biti uključen u koordinaciju pravnih procesa kao što su rešavanje radnih sporova, priprema za inspekcije i revizije, kao i saradnja sa spoljnim pravnim savetnicima ili advokatskim timovima.
 • Saradnja sa pravnim timom: Iako HR asistent obično nije stručnjak za pravo, on može sarađivati sa pravnim timom ili eksternim pravnicima prilikom pripreme pravnih dokumenata, rešavanja pravnih pitanja ili vođenja pravnih postupaka.
 • Obuka osoblja o pravnim pitanjima: HR asistent može biti zadužen za obuku zaposlenih o važnim pravnim pitanjima kao što su pravila o diskriminaciji na radnom mestu, pravilnici o zaštiti podataka o ličnosti, postupci prilikom regrutacije i selekcije, kao i druge pravne obaveze.

Vođenje evidencija u HR-u

 • Zarada zaposlenih 
 • CROSO prijava
 • Zaštita ličnih podataka
 • Elektronsko arhiviranje
 • ESG (Environmental, Social, Governance)

Poslovna komunikacija

 • Komunikacija sa zaposlenima: HR asistent treba da bude vešt u komunikaciji sa zaposlenima na svim nivoima organizacije. To uključuje jasno izražavanje informacija o pravima i obavezama zaposlenih, pružanje podrške u rešavanju pitanja ili problema zaposlenih, kao i vođenje interne komunikacije putem elektronske pošte, internih portala ili sastanaka.
 • Regrutacija i selekcija: U oblasti regrutacije i selekcije, HR asistent treba da bude sposoban da efikasno komunicira sa kandidatima. To uključuje kreiranje jasnih i privlačnih oglasa za posao, komunikaciju putem telefona ili e-pošte sa kandidatima, organizovanje intervjua i davanje povratnih informacija kandidatima.
 • Interni sastanci i prezentacije: HR asistent može biti uključen u organizovanje internih sastanaka i prezentacija. Treba da ima dobre veštine u vođenju sastanaka, pripremi prezentacija, kao i u prenošenju informacija na jasan i efikasan način.
 • Komunikacija sa eksternim partnerima: U okviru svojih obaveza, HR asistent može biti zadužen za komunikaciju sa eksternim partnerima kao što su agencije za zapošljavanje, pravni savetnici, obrazovne institucije i druge organizacije. Treba da bude profesionalan, precizan i efikasan u ovoj komunikaciji.
 • Pisanje dokumenata: HR asistent često piše različite dokumente kao što su ugovori o radu, zvanična saopštenja, interne politike i procedura, izveštaji o zaposlenima i slično. Treba da bude vešt u pisanju jasnih, preciznih i profesionalnih tekstova.
 • Upotreba tehnologije: Poznavanje tehnoloških alata za komunikaciju kao što su e-pošta, intranet, video konferencije i druge komunikacione platforme je takođe važno za efikasno obavljanje poslova HR asistenta.

 

Baš zato je Šola za HR asistenta jedina škola u ovoj oblasti koja će vam ikada biti potrebna. Po sistemu „zanat u ruke“, ne postoji informacija, iskustvo ili znanje koje sa vama neću podeliti. Plus, u okviru Škole za HR asistenta ćete kreirati sadržaj koji Vam je potreban za rad i odmah upotrebljiv, što znači da ćete imati modele, sadržaje i šablone koje ćete moći da koristite odmah. A sve to će Vam omogućiti da u svet HR-a zakoračite bukvalno odmah po završenoj Školi za HR asistenta.

Koliko košta najsveobuhvatniji sistem obuke za HR asistenta koji menja baš sve?

ŠKOLA ZA HR ASISTENTA € 400

Dobijate:

 • 5 nedelja učenja, 2 viđanja nedeljno po tri sata (na Zoom platformi)
 • Pristup svim vodičima, modelima akata, templejtima, i listama, spremnim za preuzimanje i upotrebu 
 • Priručnik koji obuhvata sve teme koje se rade na predavanjima
 • Radne listove koji prate svaku temu
 • Studije slučaja koje prolazite za svaku temu
 • Sertifikat o završenoj Školi za HR asistenta

Predavanja počinju 07. maja  2024. godine. i održavaju se svakog utorka i četvrtka u trajanju od 5 nedelja

Najčešća pitanja o Copy Školi

 • Volim HR, ali do sada nisam nikada radila u ovoj oblasti.

 • Da li je Škola za HR asistenta za mene?
 • Šta sve program konkretno uključuje?
 • Da li ću kada završim Školu za HR asistenta moći samostalno da obavljam ovaj posao u nekoj formi, kompaniji?
 • Da li će mi znanje, saveti, ideje iz Škole za HR asistenta omogućiti da dobro radim ovaj posao?
 • Da li će mi Škola za HR asistenta omogućiti da radim kao HR asistent?
 • Da li postoji mogućnost plaćanja na rate?
 • Radim u HR-u i volela bih da usavršim svoje znanje. Da li će mi Škola za HR asistenta pomoći u tome?
 • Šta ako moram da propustim neki modul ili čas uživo?

Vaš predavač i mentor: Biljana Manić Stojanov

Ja sam Biljana, dipl. pravnik, trener, edukator i konsultant.

A, treninzi i edukacije su nešto u čemu najviše uživam.

Javnim nastupom, besedništvom, pisanjem bavim se od srednje škole. Na fakultetu sam počela da radim edukacije, a potom sam se toliko pronašla u tome, da su treninzi i edukacije postali moj životni stil.

Kreirala sam desetine programa, radionica treninga i uživam u dizajniranju svih svojih programa, ali i u rezultatima mojih polaznika.

Saradnja sa kompanijama i preduzetnicima naučila me je da fokus stavim na edukaciju ljudi za snalaženje u poslovnom svetu.


LifeLong Learning je princip koji propagiram i kojim se i sama vodim. Moje usavršavanje ne prestaje nikada i zaista jesam ljubirelj kvalitetnih, praktičnih savremenih edukacija iz oblasti komunikacije.

U tom smislu sam stekla zvanje NLP trenera, PCM trenera i coach-a, Points of You facilitaor-a, Identity Compass consultant-a, sertifikovanog Copywritera i diplomiranog pravnika.

Kroz korporative edukacije i treninge, moja saradnje je blisko povezana sa HR menadžerima, pa sam tako došla i do svojih angažmana u HR sektorima različitih kompanija, gde sam angažovana kao konsultant.

Veliki deo programa koji sadrži Škola za HR asistenta radim i sama, jedan deo se nalazi u mojim edukacijama, a kao diplomirani pravnik, koji ovaj posao radi na svakodnevnom nivou (u svojoj firmi i kao konsultant), pravna materija (a posebno radno pravo) mi je izuzetno dobro poznato.

Nakon što sam sve ovo stavila na papir, želeći da napravim novi program edukacije, Škola za HR asistenta je proizašla kao logično rešenje.

Svo znanje koje Vam je potrebno da biste radili kao HR asistent nalazi se na jednom mestu, proizlazi iz ličnog iskustva kroz 17 godina rada i moje celoživotno usavršavanje.

I zato bih volela da ovo znanje, upakovano u Školu za HR asistenta prenesem Vama, kako biste se zaposlili na radnom mestu koje želite, kako biste napredovali u karijeri, kako biste usavršili svoje znanje ukoliko ste na poziciji već zaposleni, ali i kako biste krenuli potpuno novim putem ukoliko želite da promenite svoju karijeru.

Unapredite svoju karijeru i/ili postanite HR asistent

Upisom u Školu za HR asistenta postajete sertifikovani HR asistent, sa sertifikatom najsveobuhvatnije škole u oblasti HR-a na ovim prostorima. Moći ćete da koristite svoju novu veštinu svakodnevno i da odmah unapredite svoju karijeru, dobijete bolju poziciju ili potpuno proenite karijeru. Škola za HR asistenta sadrži 10 modula, tonu dragocenih bonusa i bezrezervnu podršku, a prijavom dobijate priliku da postanete deo uspešnog poslovnog sveta

Edukacija se obavlja online, a predavanja počinju 07. maja 2024. godine i traju pet nedelja intenzitetom od dva viđanja nedeljno po tri sata.

Ukratko

Škola za HR asistenta je kompletan sistem proveren u praksi, koji će vam pomoći da dođete do posla iz snova, efikasnije nego ikada pre.

Škola za HR asistenta nije još jedna edukacija.

Škola za HR asistenta nije još jedan kurs.

Škola za HR asistenta nije još jedan program.

Škola za HR asistenta je REŠENJE.

"Raduje me što ćete biti deo zajednice ljudi koja živi od onoga što voli da radi i na taj način menja ovaj svet na bolje."

– Biljana Manić

PRIJAVA