ONLINE KURS:

"Budite najbolji pregovarač"

Cena: 50,00 €

Zamislite da ste najbolji u pregovaranju i da nikada ne morate da pristanete na manje od onoga što želite.

Zapravo – ne morate više da zamišljate: prijavite se na online kurs ’’Budite Najbolji Pregovarač’’ i ovladajte efikasnim strategijama neophodnim da upravo to postanete.

Možete da dogovorite odlično radno mesto, ili da ugovorite sjajan posao. Možete da dobijete sjajne uslove za rad ili da ugovorite veću cenu nego što ste planirali. Uvek možete da dogovorite nešto.

Pregovaranje je osnov vašeg biznisa. Ne želite da izgradite posao kome ćete, u nedostatku dobre komunikacije i veštine pregovaranja, morati da pristajete na kompromise i pre ili kasnije, ugasite vašu osnovu ideju i viziju. Znam, … niko to ne želi.

Sve prethodno navedene tvrdnje su tačne, složićete se. Ali je tačno i to da sve dok ne budete jasno precizirali ŠTA JE TO što želite da ispregovarate, i koji način VAMA najviše odgovara dapregovarate, vaši rezultati biće nasumični.

 

Šta je vaš cilj? Gde želite da stignete? Na koji način to možete da postignete? 

Oko čega je potrebno da pregovarate? Sa kim?

Sve to učite na radionici ’’Budite najbolji pregovarač’’.

Šta ćete naučiti na online kursu ’’Budite Najbolji Pregovarač’’?

Naučićete da procenite koliko je trenutno razvijena Vaša veština pregovaranja, svoj stav u pregovaranju i kako da na praktičan i jednostavan način tu veštinu unapredite. Usvajaćete ideje i praktične alate, daćete odgovore na neka važna pitanja kada je pregovaranje u pitanju, i na kraju – definisaćete najvažniju stvar koja će instant povećati Vaš uticaj, unaprediti Vašu poziciju, dovesti do realizacije vaših ciljeva: prilagoditi veštinu pregovaranja svom senzibilitetu i ostavrivati sopstvene ciljeve!

Prijavite se na ONLINE KURS:

"Budite najbolji pregovarač"

Cena: 50,00 €

Zašto pregovaranje?

 

Šta je to što razlikuje ljude koji su uspešni i uvek dobiju ono što žele za sebe i svoj posao od onih koji su u stalnoj potrazi za uspehom? Zašto neki ljudi uvek uspeju da dogovore upravo ono što su zamislili, čak i više od toga, a neki ljudi sa podjednako dobrim idejama ostanu na marginama tržišta? Šta ljude motiviše da nekome kažu da, da sa nekim pristanu na kompromis, da prihvate nečiju ponudu?

Ljudi, pregovaraju, dogovaraju, onda kada VERUJU. A ljudi vam veruju onda kada vi verujete sebi,  kada imate dobre argumente i jasan način da im to predstavite, kada ste sampouzdani i sigurni ste u sebe i u ono što želite. Da, i u mnoštvu ideja, razgovora, sastanaka, ljudi će pristati da sarađuju baš sa vama. Da, i u među mnogim drugim kandidatima, odlučiće se baš za vas. Da, i kada su njihova gledišta suprotna od vaših, možete da ostvarite svoj cilj. Pregovaranje je temelj poslovne komunikacije. A komunikacija je temelj uspeha Juče. Danas. Sutra. Zauvek.

Pregovaranje je ključno za uspeh iz više razloga:

  • Postizanje ciljeva: Kroz pregovaranje možemo postići svoje ciljeve. Bilo da se radi o poslovnom sporazumu, rešavanju konflikta ili pregovaranju o uslovima ugovora, sposobnost efikasnog pregovaranja omogućava nam da ostvarimo željene rezultate.
  • Razvijanje odnosa: Pregovaranje pomaže u stvaranju i održavanju odnosa s drugim stranama. Otvorena komunikacija, razumevanje potreba i kompromisna rešenja gradiju poverenje i podržavaju dugoročne odnose.
  • Rešavanje konflikata: Kada dođe do sukoba ili neslaganja, pregovaranje omogućava pronalaženje rešenja. Veštine pregovaranja pomažu u identifikaciji uzroka problema i pronalaženju kompromisa koji mogu zadovoljiti obe strane.
  • Bolje donošenje odluka: Pregovaranje podrazumeva analizu, razmatranje različitih opcija i procenu situacije. To može dovesti do boljeg donošenja odluka, jer se uzimaju u obzir različiti faktori i perspektive.
  • Jačanje veština komunikacije: Pregovaranje poboljšava naše veštine komunikacije, uključujući sposobnost slušanja, postavljanja pitanja, artikulacije sopstvenih stavova i razumevanja potreba drugih.

U poslovnom svetu, ali i u svakodnevnim životnim situacijama, pregovaranje je ključno za postizanje uspeha, izgradnju odnosa i rešavanje problema. Upravo sposobnost efikasnog pregovaranja može biti presudna u ostvarivanju ličnih i profesionalnih ciljeva.Kako izgleda online kurs ’’Budite Najbolji Pregovarač’’?

Kurs je online, a radićete sa mnom uživo, što znači da ćete odvojiti tri puta po dva sata, kako biste učestvovali u radionicama uživo,

No, ukoliko ne stognete u tom terminu, radionice će vam biti dostupne za sve vreme trajanja kursa  i možete da ih konzumirate (slušate ili gledate) u sopstvenom ritmu. 

 

–  Sva viđanja će biti snimljena i možete da ih konzumirate (slušate ili gledate) u sopstvenom ritmu. 

Uz radionicu ’’Budite Najbolji Pregovarač’’ dobijate:

– Radnu svesku u PDF formatu, sa svim vežbama koje prate program

– Studije slučaja, koje se rade na poslednjem online viđanju (svako će dobiti svoju studiju slučaja, na kojoj će raditi, a na četvrtom viđanju ove sve studije slučaja prolazimo zajedno) 

– Poseban poklon: test u kom ćete proceniti koliko je razvijena Vaša veština pregovaranja, dobiti jasnu procenu, kao i smernice za dalje korake

– BONUS: snimljenu radionicu, sva četiri viđanja, koje možete pratiti kad god Vam je zgodno i uvek kada Vam zatreba

Kad i gde?

Online, uživo radionice putem G meet-a.Četiri radionice od po dva sata:

  1.  februar, 16. februar, 23. februar  i studije slučaja 01.marta od 19 do 21h

Šta konkretno dobijate investicijom u radionicu ’’Budite Najbolji Pregovarač’’?

Znanje:

Kroz predavanje i prezentaciju podeliću sa vama najvažnije uvide iz moje dvadesetogodišnje prakse

Iskustvo:

Kroz interakciju i praktične vežbe sami ćete razvijati svoju veštinu pregovaranja.

Sigurnost:

Kroz skripte koje će vam služiti tome da u svakom trenutku možete da se podsetite naučenog.

Priliku da u procesu uživate u svom ritmu:

Svi materijali online radionice su vam neograničeno dostupni, što znači da ćete moći da se vratite na svaki detalj, isprobavate, modifikujete, sve dok u potpunosti ne budete zadovoljni svojom veštinom pregovaranja i postignutim rezultatima.

I ono najvažnije: dobićete stvarni, praktičan i konkretan rezultat.

A ja sam…

Ja sam Biljana, trener i edukator, medijator i konsultant.

a treninzi i edukacije su nešto u čemu najviše uživam.

Javnim nastupom, besedništvom, pisanjem bavim se od srednje škole. Na fakultetu sam počela da radim edukacije, a potom sam se toliko pronašla u tome, da su treninzi i edukacije postali moj životni stil.

Kreirala sam desetine programa, radionica treninga i uživam u dizajniranju svih svojih programa, ali i u rezultatima mojih polaznika.

Saradnja sa kompanijama i preduzetnicima naučila me je da fokus stavim na edukaciju ljudi za snalaženje u poslovnom svetu.

To je moj cilj i kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’.

LifeLong Learning je princip koji propagiram i kojim se i sama vodim. Moje usavršavanje ne prestaje nikada i zaista jesam ljubirelj kvalitetnih, praktičnih savremenih edukacija iz oblasti komunikacije.

U tom smislu sam stekla zvanje NLP trenera, PCM trenera i coach-a, Points of You facilitaor-a, Identity Compass consultant-a, sertifikovanog Copywritera i diplomiranog pravnika.

Svesna sam značaja komunikacije u svim sferama naših života, kao i značaja veštine komunikacije u poslovnom životu i na putu uspeha. Zbog toga sam tu, kako bismo kroz radionicu ’’Budite Najbolji Pregovarač’’ zajedno išli putem ličnog i poslovnog uspeha.

Pregovaranje je osnov poslovne komunikacije, a poslovna komunikacija je osnovna veština savremenog poslovnog sveta. I zato, ovladajte veštinom pregovaranja i ispregovarajte uspeh koji ste zacrtali.

Kolika je investicija u online kurs ’’Budite Najbolji Pregovarač’’?

50 EUR u dinarskoj protivrendosti

U cenu je uključeno:

Uz radionicu ’’Budite Najbolji Pregovarač’’ dobijate:

– Radnu svesku u PDF formatu, sa svim vežbama koje prate program

– Studije slučaja, koje se rade na poslednjem online viđanju (svako će dobiti svoju studiju slučaja, na kojoj će raditi, a na četvrtom viđanju ove sve studije slučaja prolazimo zajedno) 

– Poseban poklon: personalizovanu procenu, u okviru koje ćete proceniti koliko je razvijena Vaša veština pregovaranja, dobiti jasnu sliku, kao i smernice za dalje korake

– BONUS: snimljenu radionicu, sva četiri viđanja, koje možete pratiti kad god Vam je zgodno i uvek kada Vam zatr

Prijavite se na ONLINE KURS:

"Budite najbolji pregovarač"

Cena: 50,00 €