Savremena Poslovna Komunikacija

 

’’Kvalitet Vašeg života određen je kvalitetom Vaše komunikacije.A kvalitet Vašeg poslovanja određen je kvalitetom Vaše poslovne komunikacije.’’

Ovladajte veštinom komunikacije u savremenom poslovnom svetu uz najbolji program komunikacijskih veština na ovim prostorima.

Prijave su počele, možete nam se pridružiti do 28.septembra u ponoć.

Složićete se – kako biste ispratili sve ono što je potrebno za uspeh u današnjem poslovanju, potrebno vam je dosta veština: marketinške, prodajne, finasijske…

 Ali, prva i osnovna veština jeste poslovna komunikacija, jer to je ono što će vam omogućiti uspeh u savremenom poslovnom svetu.

Kvalitetna komunikacija potrebna vam je u svim sferama života. A kada je vaša karijera u pitanju, verovatno već i sami znate koliko je bitno da jasno i precizno, sa samouverenim stavom i prikladnim tonom komunicirate sa kolegama, šefovima, klijentima, menadžerima…

’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ je sveobuhvatan program najefikasnijih i praktičnih komunikacionih tehnika u trajanju od 10 modula, za sve vas uspešne poslovne ljude, koji želite da unapredite veštinu svoju poslovnu komunikaciju i popnete se na sledeću lestvicu u svojoj karijeri.

Šta o programu ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ kažu moji polaznici, uspešni poslovni ljudi koji su prošli ovaj program:

’’Savremena poslovna komunikacija je program koji mi je pomogao da lakše komuniciram sa kolegama, dao mi je praktična uputstva i primere, sada mi je puno lakše da funkcionišem na poslu.’’ Milana, HR asistent

’’Od kada sam završila program ’’Savremena poslovna komunikacija’’, idem nasmejana na posao, radujem se vremenu koje ću provesti sa kolegama i znam kako da se postavim u određenim situacijama’’ Jelena, marketing menadžer

Šta ćete naučiti na programu ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’, najpraktičnijem i najsveobuhvatnijem programu koji će instant poboljšati vaše komunikacijske veštine i omogućiti vam da ostvarite dobre poslovne odnose?

 

Naučićete pravila savremene poslovne komunikacije. Naučićete kako da budete jasni i samouvereni u odnosu sa kolegama. Naučićete da se nosite sa prijatnim i manje prijatnim situacijama. Naučićete da ljudi sa različitim načinima komuniciranja mogu da funkcionišu zajedno i to u odličnoj poslovnoj atmosferi. I kao najvažnije, usvojićete veštinu koja će vam pomoći da se snalazite u svakodnevnom poslovanju i kontrolišete situacije u kojima se nađete. U nastavku se možete upoznati sa programom na svih 10 modula, a znanje koje usvojite moći ćete da primenjujete odmah. Jer, znanje jeste blago, ali u primeni je moć.

Modul 1

Na ovom modulu postavićemo temelje savremene poslovne komunikacije.

– Osnove savremene komunikacije, komunikacijska pravila i metode

– Komunikacijski stilovi, vrste komunikacije

– Uspostavljanje Rapport-a u komunikaciji, Pacing & Leading

– VAK sistem

Modul 2.

 U drugom modulu bavimo se razlikom između verbalne i neverbalne komunikacije, kao i pitanjima šta sve može da vam kaže neverbalna komunikacija. Drugi modul vas uvodi u Metaprograme i fenomenalni svet različitosti u komunikaciji.

  – Verbalna i neverbalna komunikacija

  – Principi i osnovna pravila neverbalne komunikacije

  – Metaprogrami u savremenoj poslovnoj komunikaciji

  – Kako da prepoznamo i komuniciramo koji imaju različite metaprograme od naših, a kako sa ljudima koji stvari percipiraju na isti način kao mi

  – Kako nam poznavanje različitih metaprograma može pomoći u komunikaciji na poslu

Modul 3.

Treći modul posvećujemo asertivnoj komunikaciji, njenom značaju u poslovnom okruženju, kao i principima i tehnikama asertivne komunikacije. Takođe, u okviru ovog modula naučićete sve o filterima u komunikaciji, svemu onome što utiče na vaše poimanje sveta oko vas i načinu na koji filtere možete zaobići ili iskoristiti u savremenoj poslovnoj komunikaciji.

  – Asertivna komunikacija

  – Principi asertivne komunikacije

  – Tehnike asertivne komunikacije

   – Principi asertivne komunikacije

   – Filteri u komunikaciji

   – Greške u komunikaciji, logičke greške, kako ih izbeći

   – Na koji način se postaviti prema logičkim greškama koje sagovornici koriste        u komunikaciji

   -Kognitivne distorzije

Modul 4.

 Četvrti modul posvećujemo manipulaciji, sa posebnim fokusom na manipulaciju u poslovnom okruženju. Naučićete kako da prepoznate manipulaciju, kao i kako da se prema manipulatoru u poslovnom okruženju na pravilan način postavite. I, u četvrtom modulu radimo Miltonove obrasce kao najbolji odgovor na manipulaciju, ali i kao najjasniji oblik komuniciranja.

  – Manipulacija u komunikaciji

  – Alati koje koristimo da manipulaciju prepoznamo

  – Alati koje koristimo da se sa manipulacijom nosimo

  – Miltonovi obrasci

Modul 5.

U petom modulu pričamo o konfliktima na radnom mesto, kao i načinima i tehnikama koji vam pomažu da se u konfliktim situacijama postavite na pravilan način i rešite konflikte u svoju korist.

– Nesporazumi i konflikti

– Alati za ponašanje sa konfliktnim osobama

– Tehnike komunikacije u konfliktu

– Odbijanje u poslovanju

Modul 6.

 U šestom modulu učite o pregovaranju i to o pregovaranju u poslovnom okruženju, kao i tehnikama dobrog pregovaranja, ali učite i o uticaju u toku komunikacije i ubeđivanju

– Pregovaranje, osnove i pravila

– Tehnike pregovaranja i njihova praktična primena

– Uticaj i ubeđivanje u komunikaciji

Modul 7.

 Sedmi modul je posvećen Feedback-u, odnosno davanju povratnih informacija ljudima u vašem poslovnom okruženju, u odnosu na nešto što su uradili, ili nisu uradili, u odnosu na njihov stav, na urađen posao… Značaj davanja Feedback-a je izuzetan i njime se bavimo na ovom mestu

– Feedback kao komunikacijski alat

– Vrste feedback-a

– Kako pravilno davati i primati feedback

– Pravilno davanje i primanje pohvala

Modul 8.

Na osmom modulu bavimo se poslovnim bonton-om u savremenom svetu, što će vas naučiti adekvatnom ponašanju i komunikaciji u poslovnom okruženju

– Pojam i značenje poslovnog BonTon-a

– Poslovni moral i poslovna etika

– Četiri osnovna načina na koje predstavljamo sebe drugima

– Poslovna komunikacija

– 15 osnovnih pravila poslovnog BonTon-a

Modul 9.

A u devetom modulu ćete naučiti kako emocionalna i socijalna inteligencija utiču na vaše odnose u poslovnom okruženju i kako vam mogu pomoći da unapredite poslovnu komunikaciju i stvorite dobru atmosferu za rad

– Emocionalna inteligencija na poslu

– Socijalna inteligencija na poslu

Modul 10.

 U desetom modulu učite o Storytelling-u u okviru nešeg posla, ali i o svim onim savremenim oblicima komunikacije koji su danas aktuelni, a koje biste trebali savladati, kako biste bili uspešni u poslovnoj komunikaciji

– Storytelling u poslovanju

– AI u savremenoj poslovnoj komunikaciji

– Chat GPT i kako da ga koristimo u savremenoj poslovnoj komunikaciji

Uz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ dobijate i bonuse koji prate sam program:

  • PDF materijal, skripte i radne listove, vežbe koje idu uz svaku lekciju
  • Snimljeni video materijal
  • Uključenja i vežbanja uživo
  • Specijalan bonus iznenađenja

RAZMIŠLJATE DA LI JE PROGRAM ’’SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA’’ ZA VAS……

Ako ste ikada bili u situaciji

  • Da se ne razumete sa kolegama na poslu
  • Da imate osećaj kao da pričaju drugim jezikom
  • Da ne možete jasno da izrazite svoje potrebe u poslovnom okruženju
  • Da ste bili izmanipulisani, prevareni, izdani od strane kolege, klijenta, šefa
  • Da ste došli u konflikt na radnom mestu koji niste uspešno razrešili
  • Da ste se osećali kao da ne pripadate poslovnom okruženju u kom se nalazite

ONDA JE PROGRAM’’SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA’’ UPRAVO ZA VAS

EVO DOKAZA DA PROGRAM ’’SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA’’ DAJE KONKRETNE REZULTATE U PRAKSI

Program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ za godinu i po dana pohađalo je više od 150 polaznika, koji kažu da su značajno unapredili svoje poslovne odnose, doprineli svom napretku na poslu, ostvarili prijatnu radnu atmosferu i naučili da pravilno komuniciraju sa kolegama i ljudima sa kojima sarađuju.

Kako bi program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ dao rezultate i vama, potrebna je još jedna stavka. Primena stečenih veština u praksi.

Ovaj program dizajniran je upravo tako, da Vam pruži podršku i alate, koje možete početi da koristite u praksi odmah, a rezultate ćete uvideti čim krenete sa primenom.

PRIJAVOM NA PROGRAM ’’SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA’’ NE RIZIKUJETE NIŠTA, A DOBIJATE PUNO

’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ je program koji dobijate sa 100% garancije kvaliteta i uspeha u primeni.

Kao edukator, ali i autor programa ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’, iz iskustva znam da će vam veštine koje usvojite kroz ovaj program olakšati komunikaciju u poslovnom okruženju, učiniti da se osećate sigurno i samouvereno i doprineti vašem napredovanju u karijeri. Kako bismo do ovog rezultata stigli, potrebno je da programu, sadržaju i lekcijama budete posvećeni, da ih prelazite detaljno i pažljivo, da radite vežbe, popunjavate radne listove, prisustvujete online druženjima na kojima vežbamo zajedno i primenjujete stečeno znanje u praksi, u svakodnevnom poslovnom životu.

Ukoliko prođete čitav program, na predviđen način, ispoštujete sve svoje zadatke i primenu, a i dalje ne ostvarite željene rezultate, vratićemo vam celokupnu uloženu investiciju.

Ja sam Biljana, trener i edukator, copywriter i konsultant.

a treninzi i edukacije su nešto u čemu najviše uživam.

Javnim nastupom, besedništvom, pisanjem bavim se od srednje škole. Na fakultetu sam počela da radim edukacije, a potom sam se toliko pronašla u tome, da su treninzi i edukacije postali moj životni stil.

Kreirala sam desetine programa, radionica treninga (Business English, English For IT Business Communication, Law English, Rezilijentnost na Poslu, Business Canvas Workshop, Savremena Komunikacija za Tinejdžere, Uspešno Rešavanje Konflikata, Stres Menadžment, Leadership Communication…) i uživala u dizajniranju svih svojih programa, ali i u rezultatima svojih polaznika.

Saradnja sa kompanijama i preduzetnicima naučila me je da fokus stavim na edukaciju ljudi za snalaženje u poslovnom svetu.

To je moj cilj i kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’.

LifeLong Learning je princip koji propagiram i kojim se i sama vodim. Moje usavršavanje ne prestaje nikada i zaista jesam ljubirelj kvalitetnih, praktičnih savremenih edukacija iz oblasti komunikacije.

U tom smislu sam stekla zvanje NLP trenera, PCM trenera i coach-a, Points of You facilitaor-a, Identity Compass consultant-a, sertifikovanog Copywritera i diplomiranog pravnika.

Svesna sam značaja komunikacije u svim sferama naših života, kao i značaja veštine komunikacije u poslovnom životu i na putu uspeha. Zbog toga sam tu, kako bismo kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ zajedno išli putem ličnog i poslovnog uspeha.

SUMMA SUMMARUM

’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ je program koji će vam dati alate za uspešno komuniciranje u savremenom poslovnom svetu.

Program obuhvata sve one teme koje su vam važne kako biste se snalazili i lako funkcionisali u okruženju u kom radite i stvarate.

Poslovna komunikacija je jedna od prvih i osnovnih veština koje savremeni poslovni svet zahteva od svih nas. I što pre prihvatite činjenicu da su se pravila ponašanja i komuniciranja u novoj eri poslovanja značajno promenila u odnosu na neko prošlo doba, vreme pre četvrte industrijske revolucije, pre ćete shvatiti nužnost ovladavanja ovom veštinom.

Kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ prolazite praktične stvari, kroz realne situacije, primere iz prakse i studije slučaja koje vam omogućavaju da razumete i prihvatite savremeni poslovni svet i naučite da funkcionišete u njemu.

Upoznaćete komunikacijske veštine kroz prizmu poslovnog sveta, simulaciju poslovnih sastanaka, prezentacija, ali i poslovnih konflikata i pregovaranja, kao i praktične primere manipulacije na koju nailazite.

Tako ćete zaokružiti sve najvažnije teme vezane za komunikaciju koja vam je toliko važna u sferi poslovanja.

Sam program je zabavan, interaktivan, dinamičan, kvalitetan i sveobuhvatan. Kroz dobru energiju koju zajedno stvaramo, učimo i savladavamo veštine savremene poslovne komunikacije.

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Kako će mi program pomoći da se bolje osećam na poslu?

Ukoliko primenjujete veštine koje ste usvojili, svakako da ćete se osećati rasterećeno i opušteno komunicirati u radnom okruženju

Da li ću nakon programa moći lakše da komuniciram sa koelgama?

Ukoliko redovno pratite program i usvojite alate i znanje, naravno da će vam to omogućiti lakšu i lepšu komunikaciju i ne samo sa koelgama

Da li postoji mogućnost da se program prati na engleskom jeziku?

Program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ postoji i na engleskom jeziku, sa potpuno istim sadržajem

Da li možemo da Vas pitamo kada imamo konkretnu situaciju?

Možete postaviti bilo koje pitanje i kroz alate koje ćemo u okviru programa koristiti, sami iznaći odgovor.

Svakako, čitav moj rad, pa i ovaj program, utemeljeni su na bezrezervnoj podršci.

Da li možemo da imamo pristup predavanjima i nakon završenog programa?

Svakako, pristup programu nije vremenski ograničen i imate doživotni pristup programu, tako da se lekcijama uvek možete vraćati i gledati ono što Vam je potrebno.

OVLADAJTE VEŠTINAMA SAVREMENE POSLOVNE KOMUNIKACIJE, UNAPREDITE SVOJE POSLOVANJE

Kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ dobićete praktična znanja koja ćete imati priliku da koristite na dnevnom nivou, u okviru svakodnevnog poslovanja, u odnosu sa kolegama, šefovima, klijentima, menadžerima… I to ne nekad u budućnosti. Već odmah.

Uz praktična uputstva, pdf materijale, online druženja, simulacije poslovnih razgovora i situacija, studije slučaja i primere iz prakse, imaćete kompletan uvid u to kako kvalitetna poslovna komunikacija treba da izgleda.

Stečeno znanje možete početi da primenjujete odmah, a čim krenete sa primenom, rezultati će se pokazati.

Na jednom mestu, u okviru jednog programa, proćićete sve one teme koje se svakodnevno pojavljuju, a u okviru kojih još uvek nemate veštinu da se pravilno postavite i odreagujete na željeni način,

Ovladaćete veštinom Savremene Poslovne Komunikacije i krenuti da se penjete na lestivci svog poslovnog uspeha.

KOLIKO KOŠTA PROGRAM ’’SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA’’?

700 EVRA

 *KADA SE ODRŽAVA RADIONICA?

Početak narednog ciklusa je 30.septembar 2023. (10 modula)

*GDE SE ODRŽAVA RADIONICA?

Radionica se održava online

*KAKO SE PLAĆA?

Mogučnost plaćanja je odjednom ili na 3 mesečne rate

Popunite kratku prijavnu formu u nastavku i pridružite se ekipi uspešnih poslovnih ljudi, onih koji su za korak isped, onih koji idu napred, onih koji su na putu svog uspeha.

Prijavi se na program: Savremena Poslovna Komunikacija