Proverite Svoju Veštinu Poslovne Komunikacije

Preuzmite ovaj test i proverite koliko je razvijena Vaša veština savremene poslovne komunikacije

Zašto da uradite baš ovaj test?

Složićete se: veština poslovne komunikacije je potrebna za uspeh – ova veština Vam daje samopouzdanje, profesionalni izgled, samouverenost,  donose Vam više uticaja, doprinosi kreiranju odnosa poverenja sa Vašim saradnicima, kolegama, šefovima, klijentima, a to sve Vas vodi ka uspehu.

Ako su savremene poslovne veštine ključne za uspeh u savremenom poslovnom svetu, onda je, svakako, poslovna komunikacija najvažnija od ovih veština i ona iz koje prozlaze sve ostale poslovne veštine.

Zato sam kreirala ovaj test: kako bih Vam otkrila 3 osnovne oblasti u savremenoj poslovnoj komunikaciji, i pomogla Vam da saznate koliko je razvijena Vaša veština poslovne komunikacije i otkrijete koji deo ove veštine je potrebno da nadograđujete. 

A sve to zajedno Vam omogućuje da hodate putem svog uspeha i unapredite svoju karijeru.

Ovaj test je za vas:

✔️ Ako želite da unapredite svoju veštinu poslovne komunikacije, kako biste unapredili svoje odnose u poslovnom okruženju, kako biste stvorili bolju poslovnu atmosferu i poboljšalji sebi uslove za rad i napredak. 

✔️Ako želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate, da budete deo savremenog poslovnog sveta, da gradite veštine koje su Vam potrebne za uspeh.

✔️Ako se bavite komunikacijom i edukacijom u oblasti biznisa i želite da unapredite svoje programe.

Ko sam ja?

Ja sam Biljana, trener i edukator, copywriter i konsultant.

a treninzi i edukacije su nešto u čemu najviše uživam.

Javnim nastupom, besedništvom, pisanjem bavim se od srednje škole. Na fakultetu sam počela da radim edukacije, a potom sam se toliko pronašla u tome, da su treninzi i edukacije postali moj životni stil.

Kreirala sam desetine programa, radionica treninga i uživam u dizajniranju svih svojih programa, ali i u rezultatima mojih polaznika.

Saradnja sa kompanijama i preduzetnicima naučila me je da fokus stavim na edukaciju ljudi za snalaženje u poslovnom svetu.

To je moj cilj i kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’.

LifeLong Learning je princip koji propagiram i kojim se i sama vodim. Moje usavršavanje ne prestaje nikada i zaista jesam ljubirelj kvalitetnih, praktičnih savremenih edukacija iz oblasti komunikacije.

U tom smislu sam stekla zvanje NLP trenera, PCM trenera i coach-a, Points of You facilitaor-a, Identity Compass consultant-a, sertifikovanog Copywritera i diplomiranog pravnika.

Svesna sam značaja komunikacije u svim sferama naših života, kao i značaja veštine komunikacije u poslovnom životu i na putu uspeha. Zbog toga sam tu, kako bismo kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ zajedno išli putem ličnog i poslovnog uspeha.

Forma za besplatno preuzimanje

Popunite formu kako biste besplatno preuzeli test „Proverite Vašu veštinu poslovne komunikacije“.