Content Creating

Content marketing je važan, kako bismo našu ciljnu grupu osvojili i ostvarili komunikaciju sa njima na dugotrajnom nivou.

Contetnt creating strateški marketinški pristup putem koga se kreira i isporučuje koristan i relevantan sadržaj, namenjenog da privuče i zadrži jasno definisanu publiku. Svrha content marketinga je da promeni ili pobolјša ponašanje potrošača i odvija se prvenstveno kroz sopstvene medije, a ne plaćene medije.

Cilj content marketinga nije primarno prodaja, već uspostavljanje dugotrajne komunikacije sa potrošačima, pružanjem dragocenih informacija, tako da se kroz poverenje i lojalnost potrošača na kraju ostvare i prodajni rezultati.

Mane tradicionalnog marketinga istovremeno su glavne prednosti content marketinga:

Kanali komunikacije – tradicionalni marketing je ograničen na tradicionalne plaćene medije (oglasi, spotovi, baneri…), dok content marketing ima praktično neograničeni spisak kanala, koji zavisi samo od mašte kreativaca

 

Push and pull efekat

Odnos prema potrošačima – tradicionalni marketing nagovara ciljnu grupu na kupovinu (push efekat), a content marketing privlači pažnju (pull efekat) relevantnim sadržajem

Troškovi – s obzirom da content marketing privlači potrošače na duži vremenski period, to ga čini i relativno jeftinijim od tradicionalnog marketinga

Poslednjih godina su društvene promene dovele do prelaska fokusa sa grupe na pojedinca. Savremeni proces kupovine počinje tako što potrošači samostalno prikupljaju mnoštvo informacija o proizvodu, svejedno da li pretražuju po Internetu ili međusobno razmenjuju mišljenja na društvenim medijima. A pojedince ne zanima šta to kompanija želi da im proda, već ih zanima koje benefite oni sami dobijaju.

Zato, kro content creating (kreiranje sadržaja) ja za svoje klijente personalizujem sadržaj i kroz content marketing pomažm brendovima da imaju veću primećenost kod svojih ciljnih grupa, jer je pažnja današnjih potrošača raspršena, tako da su tradicionalne metode marketinga postale prevaziđene.

Dobar sadržaj uvek nosi neku priču.

Dobar sadržaj koji kreiram za vaše biznise pričaju priču  priču koju potrošač prepoznaje i razume i koja mu je od koristi u svakodnevnom životu. 

Kvalitetan sadržaj pomaže da se vaši potencijalni potrošači potpuno informišu ili nauče nešto, da se zabave ili da im pruži neki koristan savet. 

Ukoliko vaši klijenti kontinuirano dobijaju od vas korisne sadržaje, oni uzvraćaju kupovinom i osećaju lojalnost prema brendu.

Kreiranje sadržaja je posao koji je proizašao iz moje prakse pisanja i razvijanja komunikacionih veština. Ovo je posao koji radim unoseći puno kreativnosti, uz prilagođavanje potrebama klijenata.