Zašto je važno i kako izgleda pregovaranje na radnom mestu

„Važnost Veštine Pregovaranja u Poslovnim Odnosima“

Kada razvijete veštinu pregovaranja, imaćete osećaj da se svi vaši odnosi u poslovnom okruženju menjaju (sa kolegama, šefovima, menadžerima, klijentima, zaposlenima…)

I to neće biti do njih. Biće do vas. Zato što ste radili na sebi.

Veština pregovaranja je zaista važna u svim segmentima života, a kada su poslovni odnosi u pitanju, ova veština ne samo što nam olakšava rad i saradnju u poslovnom okruženju, već nam daje ogromnu mogućnost za napredak.

Veština pregovaranja igra ključnu ulogu u poslovnim odnosima iz nekoliko razloga:

1. Postizanje Obostrano Korisnih Rezultata: Pregovaranje nije samo proces postizanja ciljeva jedne strane; već se radi o stvaranju dogovora koji donosi korist svim učesnicima. U poslovnim odnosima, postizanje obostrano korisnih rezultata znači pronalaženje kompromisa koji zadovoljava interese obe strane.

2. Očuvanje Poslovnih Odnosa: Vešti pregovarači ne samo da postižu povoljne uslove, već i održavaju pozitivnu dinamiku odnosa tokom procesa pregovaranja. Ovo je ključno za izgradnju poverenja i dugoročnih partnerskih veza u poslovnom svetu.

3. Rešavanje Konflikata: Konflikti su neizbežan deo poslovnog okruženja. Vešt pregovarač poseduje sposobnost rešavanja nesuglasica i konflikata, usmeravajući ih ka produktivnom rešenju. Ovaj aspekt pregovaranja omogućava očuvanje stabilnosti i harmonije unutar organizacije.

Kako Postići Dobro Pregovaranje u Poslovnom Okruženju:

Pregovaranje u poslovnom okruženju je specifično u odnosu na pregovaranje u drugim oblastima života. Prvo, potrebno je da tokom pregovora održimo profesionalan tonn, formu, a da sadržaj prilagodimo cilju.

Zatim, neophodno je da u poslovne pregovore ulazimo bez emocija i sa racionalnim razmišljanjem.

I na kraju, veoma je važno, kakav god ishod pregovora bio, da ostanemo korektni i nastavimo dobru saradnju sa kolegom, šefom, klijentom.

a) Priprema: Pravilna priprema je ključna. Razumevanje ciljeva, interesa i potreba obe strane pomaže u kreiranju prostora za obostrano korisne dogovore. Analizirajte relevantne informacije i postavite jasne ciljeve pre samog pregovaranja.

b) Aktivno Slušanje: Usredsredite se na potrebe i standarde druge strane. Aktivno slušanje omogućava identifikaciju ključnih tačaka koje se mogu iskoristiti tokom pregovaranja. Postavljanje pitanja radi boljeg razumevanja dodatno doprinosi uspešnom ishodu.

c) Fleksibilnost: Vešt pregovarač pokazuje fleksibilnost u pristupu i spremnost na kompromise. Sposobnost prilagođavanja tokom pregovaranja pomaže u prevazilaženju prepreka i stvaranju rešenja koja zadovoljavaju obe strane.

d) Građenje Poverenja: Poverenje je osnova uspešnog pregovaranja. Poštovanje, ispunjavanje obećanja i transparentnost doprinose izgradnji poverenja. Pregovarači koji se drže visokih etičkih standarda imaju veće šanse za postizanje dugoročno pozitivnih rezultata.

Kako Pregovarati sa Kolegama:

Ono sa čim se najčešće srećemo u poslovnom okruženju jeste upravo pregovaranje sa kolegama, pa ću napraviti mali osvrt baš na ovaj segment.

Pregovaranje sa kolegama može biti manje ili više prijatno, manje ili više korisno, ali je važno da ostanemo hladne glave i dođemo do cilja.

Pregovaranje sa kolegama često se odnosi na:

1. Projektnu Podelu Zadataka: Kako će se zadaci raspodeliti unutar tima? Kako svi mogu doprineti projektu na najefikasniji način?

2. Radno Vreme i Fleksibilnost: Da li postoji mogućnost prilagođavanja radnog vremena? Kako kolege mogu podržati jedni druge u ostvarivanju balansa između poslovnih i ličnih obaveza?

3. Timsku Dinamiku: Kako poboljšati saradnju i komunikaciju unutar tima? Koji su ciljevi koje treba postići kao tim?

Kroz ove pregovore, održava se harmonija u timu, jača međusobno poverenje, i postižu se efikasniji poslovni rezultati. Veština pregovaranja sa kolegama ključna je za izgradnju pozitivnog radnog okruženja.

I zato, razvijajte svoju veštinu pregovaranja, napravite sebi odlične uslove za napredovanje u karijeri.

A, kao prvi korak, preuzmite test, proverite koliko je vaša veština pregovaranja razvijena u ovom trenutku i pogledajte smernice za dalji razvoj ove veštine.

TESTIRAJTE SVOJU VEŠTINU PREGOVARANJA

Meni je pregovaranje jedna od omiljenih veština, veština na kojoj stalno iznova radim i koju usavršavam, ali veština koja mi je donela puno uspešnih poslova i koju vrlo rado koristim u svom poslovnom okruženju.

Budite vešt pregovarač i idite putem svog uspeha!