TESTIRAJTE SVOJU EMOCIONALNU INTELIGENCIJU U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

Preuzmite ovaj test i proverite koliko je razvijena Vaša emocionalna inteligencija u poslovnoj komunikaciji

Zašto da uradite baš ovaj test?

Složićete se: u savremenom poslovnom svetu je posebno važno znati kako da vladate emocijama. Emocije su sveprisutne i neophodne, a ako još učinite da one rade za Vas, a ne Vi za njih, na sigurnom ste putu do uspeha. Razvijena emocionalna inteligencija Vam daje samopouzdanje, profesionalni izgled, samouverenost,  donosi Vam više uticaja, doprinosi kreiranju odnosa poverenja sa Vašim saradnicima, kolegama, šefovima, klijentima, a to sve Vas vodi do cilja koji ste postavili sebi kada je Vaš poslovni život u pitanju.

Ako su savremene poslovne veštine ključne za uspeh u savremenom poslovnom svetu, onda je, svakako, razvijena emocionalna inteligencija je osnov za razvoj svih ovih veština i baza koja nam dozvoljava da rastemo i radimo na sebi.

Kao najvažniju savremenu poslovnu veštinu, svakako, ističem savremenu poslovnu komunikaciju, a kako bismo vladali savremenom poslovnom komunikacijom, prvo moramo imati kontrolu nad svojim emocijama. A tome služi emocionalna inteligencija.

Kako bismo u poslovnoj komunikaciji odluke donosili racionalno, odlučno i samouvereno, potrebno je da isključimo bilo kakav uticaj emocija. Emocije je potrebno i neophodno uzeti u obzir, ali ne dozvoliti da ovladaju našom komunikacijom u poslovnom okruženju.

Zato sam kreirala ovaj test: kako bih Vam otkrila 3 osnovne oblasti u emocionalnoj inteligenciji, i pomogla Vam da saznate koliko je razvijena Vaša emocionalna inteligencija u kontekstu poslovne komunikacije, šta je to što je potrebno da nadograđujete, na čemu treba da radite i otkrijete koji deo ove veštine je potrebno da usavršavate. 

Takođe, na osnovu bodova koje ćete dobiti nakon urađenog testa, imaćete uvid kojoj grupi pripadate kada je razvijenost emocionalne inteligencije u pitanju

A sve to zajedno omogući će Vam da hodate putem svog uspeha i unapredite svoju karijeru i svoj kompletan svet.

Ovaj test je za vas:

✔️ Ako želite da unapredite svoju emocionalnu inteligenciju, kako biste vladali svojim emocijama, što će doprineti da budete uspešni u poslovnoj komunikaciji, a to će Vas dovesti do osećaja sigurnosti i samouverenosti, koji  su osnovni kvaliteti uspešne poslovne osobe danas. 

✔️Ako želite da naučite zašto je važno da vladate svojim emocijama u poslovnoj komunikaciji, koji su benefiti razvijene emocionalne inteligencije u poslovnom svetu, ali i da odmah uvidite na koji način možete razvijati svoju emocionalnu inteligenciju u poslovnoj komunikaciji (i mnogo šire)

✔️Ako se bavite komunikacijom i emocionalnom inteligencijom u oblasti svog biznisa i želite da unapredite svoje programe.

Ko sam ja

Ja sam Biljana, trener i edukator, copywriter i konsultant.

a treninzi i edukacije su nešto u čemu najviše uživam.

Javnim nastupom, besedništvom, pisanjem bavim se od srednje škole. Na fakultetu sam počela da radim edukacije, a potom sam se toliko pronašla u tome, da su treninzi i edukacije postali moj životni stil.

Kreirala sam desetine programa, radionica treninga i uživam u dizajniranju svih svojih programa, ali i u rezultatima mojih polaznika.

Saradnja sa kompanijama i preduzetnicima naučila me je da fokus stavim na edukaciju ljudi za snalaženje u poslovnom svetu.

To je moj cilj i kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’.

LifeLong Learning je princip koji propagiram i kojim se i sama vodim. Moje usavršavanje ne prestaje nikada i zaista jesam ljubirelj kvalitetnih, praktičnih savremenih edukacija iz oblasti komunikacije.

U tom smislu sam stekla zvanje NLP trenera, PCM trenera i coach-a, Points of You facilitaor-a, Identity Compass consultant-a, sertifikovanog Copywritera i diplomiranog pravnika.

Svesna sam značaja komunikacije u svim sferama naših života, kao i značaja veštine komunikacije u poslovnom životu i na putu uspeha. Zbog toga sam tu, kako bismo kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ zajedno išli putem ličnog i poslovnog uspeha.

A emocionalna inteligencija je veoma važna prvo za uspešnu poslovnu komunikaciju, a zatim i za uspeh u poslu kojim se bavimo. Jer, kada vladate svojim emocijama, vladate svojim poslom i svojim životom.

Forma za besplatno preuzimanje

Popunite formu kako biste besplatno preuzeli test „Proverite Vašu emocionalnu inteligenciju u poslovnoj komunikaciji“