PCM JESENJE RADIONICE ZA KOMPANIJE ’’USKLADITE KOMUNIKACIJU U KOMPANIJI’’

Omogućite zaposlenima u Vašoj kompaniji da nauče da komuniciraju sa različitim tipovima ličnosti, različitim stilovima komunikatora i kolegama koji su različiti od njih.

Uskladite komunikaciju u Vašoj kompaniji

Kreirajte pozitivnu i radnu atmosferu

Dostignite vrhunske rezultate

KAKO IZGLEDA PCM METODOLOGIJA

O PCM metodologiji:

 • PCM (Process Communication Model®) je pouzdan metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti koji nam daje odgovor na pitanja kako i zašto ljudi komuniciraju.
 • Temelji se na višestruko nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a i do sada je primenjen u različitim oblastima u radu sa skoro milion ljudi na pet kontinenata.

Zanimljivosti o PCM metodologiji:

 • NASA je počela da primenjuje PCM u selekciji i obuci astronauta još od 1978. godine.
 • PCM danas koriste i direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psihilozi.
 • Još jedan od prvih korisnika ovog modela bila je i Bela kuća.

Gde se sve danas primenjuje PCM?

 • unapređenje komunikacije u svim segmentima
 • menadžment
 • liderstvo
 • prodaja
 • upravljanje stresom
  obrazovanje, treninzi, edukacije
 • coaching.

Po PCM metodologiji (Process Communication Model) struktura ličnosti svake osobe sačinjena je od 6 tipova ličnosti :

 • Thinker
 • Persister
 • Rebel
 • Harmoniser
 • Imaginer
 • Promoter

I, kako je kod svake osobe jedan od ovih 6 tipova ličnosti najdominantniji, svaka osoba najviše ispoljava karakteriste upravo tog tipa ličnosti, a to znači i način komunikacije koji je karakterističan za taj tip ličnosti

Kada upoznate različite tipove ličnosti i različite stilove komunikacije karakteristične za svaki tip ličnosti,

Upoznaćete svoj preferirani stil komunikacije, 

Ali ćete naučiti i da prepoznate dominantan stil komunikacije kod sagovornika 

I znati kako da odgovorite na adekvatan način

Za rad u kompanijama dobra komunikacija je osnov  funkcionisanja timovaŠTA DOBIJATE NA PCM RADIONICAMA?

PCM radionice su zabavne i interaktivne, a istovremeno praktične i korisne.

Polaznici radionica se upoznaju sa osnovama PCM metodologije, 

A zatim uče o tipovima ličnosti koji postoje u svakoj osobi, kao i dominantnom načinu komunikacije za svaki od tipova ličnosti.

Kada se upoznaju sa ovim osnovama PCM modela, polaznici će znati da prepoznaju preferirani način komunikacije, ali i kod svojih kolega, a zatim će imati priliku da kroz niz praktičnih vežbi prođu upravo ove osnove PCM metodologije.

Fokus je na komunikaciji.

A cilj je usaglašavanje komunikacije u timu.

60% organizacionih problema se javlja zbog nedostataka komunikacije ili nesporazuma.

Da li su PCM radionice za Vaš tim?

PCM radionice su za Vaš tim (ili timove u Vašoj kompaniji) ukoliko:

 • Uviđate da je potrebno unaprediti komunikaciju u okviru tima
 • Želite da Vaši zaposleni komuniciraju profesionalno i poslovno
 • Želite da se članovi Vašeg tima međusobno razumeju i poštuju jedni druge
 • Smatrate da je važno da komunikacija unutar tima bude usaglašena
 • Unapredite poslovnu atmosferu u Vašoj kompaniji

Informacije o PCM radionici

Vreme održavanja radionice: zakažete svoj termin za radionicu u toku septembra ili oktobra i odvojite 3 sata vremena Vaših zaposlenih za učešće u radionicu

Mesto održavanja radionice: radionice se održavaju po in-house modelu, što znači da je mesto dešavanja upravo Vaša kompanija

Cena radionica: cena jedne radionice, za grupu do 15 zaposlenih je 220e

Ko sam ja?

Ja sam Biljana, trener savremenih poslovnih i komunikacijskih veština, copywriter i konsultant.

a treninzi i edukacije su nešto u čemu najviše uživam.

Javnim nastupom, besedništvom, pisanjem bavim se od srednje škole. Na fakultetu sam počela da radim edukacije, a potom sam se toliko pronašla u tome, da su treninzi i edukacije postali moj životni stil.

Kreirala sam desetine programa, radionica treninga i uživam u dizajniranju svih svojih programa, ali i u rezultatima mojih polaznika.

Saradnja sa kompanijama i preduzetnicima naučila me je da fokus stavim na edukaciju ljudi za snalaženje u poslovnom svetu.

To je moj cilj i kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’.

LifeLong Learning je princip koji propagiram i kojim se i sama vodim. Moje usavršavanje ne prestaje nikada i zaista jesam ljubirelj kvalitetnih, praktičnih savremenih edukacija iz oblasti komunikacije.

U tom smislu sam stekla zvanje NLP trenera, PCM trenera i coach-a, Points of You facilitaor-a, Identity Compass consultant-a, sertifikovanog Copywritera i diplomiranog pravnika.

Svesna sam značaja komunikacije u svim sferama naših života, kao i značaja veštine komunikacije u poslovnom životu i na putu uspeha. Zbog toga sam tu, kako bismo kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ zajedno išli putem ličnog i poslovnog uspeha.

Popunite kratku formu u nastavku i zakažite termin za Vaš tim