KURS
ISPREGOVARAJTE SVOJ USPEH

ZAMISLITE DA MOŽETE DA IMATE PLATU I POZICIJU KOJE ŽELITE I KOJE BI ISPUNILE SVA VAŠA OČEKIVANJA

Zapravo – ne morate da zamišljate: prijavite se na radionicu ’’Ispregovarajte svoj uspeh’’ i ovladajte efikasnim strategijama neophodnim za vešto i učinkovito pregovaranje.

Možete raditi posao koji volite i imati odličnu platu. Poslodavci mogu da vas angažuju putem preporuke. Uvek možete da ispregovarate nešto.

Sve prethodno navedene tvrdnje su tačne, složićete se. Ali je tačno i to da sve dok ne budete jasno precizirali KAKO TAČNO TREBA DA SE POSTAVITE da biste svaki put uspeli da dominirate u pregovorima i ostvarite svoj cilj, svi vaši rezultati biće nasumični.

Veština pregovaranja je osnovna za uspeh. Ne želite da imate posao i platu, poziciju, kojima će u nedostatku strategije pregovaranja, pre ili kasnije, biti potrebno veštačko disanje. Znam, znam… niko to ne želi.

Kako da se postavite? Koji način komunikacije je prikladan za pregovaranje? Kako da ispregovarate upravo ono što želite? Kuda ciljate – danas, sutra, za pet godina? I kako tačno da pregovarate da biste stigli baš tamo.

Budite uvek spremni da ispregovarate svoj uspeh.

Sve to učite na radionici ’’Ispregovarajte svoj uspeh’’.

Šta ćete naučiti na radionici ’’Ispregovarajte svoj uspeh’’?

Naučićete da procenite koliko je trenutno razvijena Vaša veština pregovaranja, svoj stav u pregovaranju i kako da na praktičan i jednostavan način tu veštinu unapredite. Usvajaćete ideje i praktične alate, daćete odgovore na neka važna pitanja kada je pregovaranje u pitanju, i na kraju – definisaćete najvažniju stvar koja će instant povećati Vaš uticaj, unaprediti Vašu poziciju, dovesti do realizacije vaših ciljeva: prilagoditi veštinu pregovaranja svom senzibilitetu i ostavrivati sopstvene ciljeve!

PRIJAVA

Zašto pregovaranje?

Šta je to što navede ljude da se u toku pregovora odluče da prihvate nečiju ponudu? Zašto neki ljudi uvek vode uspešne pregovore, uspeju da dogovore upravo ono što žele i realizuju svoje ideje, postanu uspešni a neki drugi ljudi, sa podjednako dobrim idejama ostanu na marginama poslovanja? Šta ljude navodi da prihvate neku ideju, da se u toku pregovora odluče da prihvate nečiju ponudu?

Pregovaranje je ključno za uspeh iz više razloga:

  • Postizanje ciljeva: Kroz pregovaranje možemo postići svoje ciljeve. Bilo da se radi o poslovnom sporazumu, rešavanju konflikta ili pregovaranju o uslovima ugovora, sposobnost efikasnog pregovaranja omogućava nam da ostvarimo željene rezultate.
  • Razvijanje odnosa: Pregovaranje pomaže u stvaranju i održavanju odnosa s drugim stranama. Otvorena komunikacija, razumevanje potreba i kompromisna rešenja gradiju poverenje i podržavaju dugoročne odnose.
  • Rešavanje konflikata: Kada dođe do sukoba ili neslaganja, pregovaranje omogućava pronalaženje rešenja. Veštine pregovaranja pomažu u identifikaciji uzroka problema i pronalaženju kompromisa koji mogu zadovoljiti obe strane.
  • Bolje donošenje odluka: Pregovaranje podrazumeva analizu, razmatranje različitih opcija i procenu situacije. To može dovesti do boljeg donošenja odluka, jer se uzimaju u obzir različiti faktori i perspektive.
  • Jačanje veština komunikacije: Pregovaranje poboljšava naše veštine komunikacije, uključujući sposobnost slušanja, postavljanja pitanja, artikulacije sopstvenih stavova i razumevanja potreba drugih. 

U poslovnom svetu, ali i u svakodnevnim životnim situacijama, pregovaranje je ključno za postizanje uspeha, izgradnju odnosa i rešavanje problema. Upravo sposobnost efikasnog pregovaranja može biti presudna u ostvarivanju ličnih i profesionalnih ciljeva.

Da, i u vreme kada ljudi nemaju vremena. Da, i u vreme brzog razvoja tehnologije i veštačke intelegincije. Pregovaranje je temelj uspeha. Juče. Danas. Sutra. Zauvek.

Kako izgleda radionica ’’Ispregovarajte svoj uspeh’’?

Radionica je online, uživo, interaktivna, što znači da radite sa mnom uživo, tri puta po dva sata i na četvrtom viđanju radite pregovaranje kroz studije slučaja 

–  Sva viđanja će biti snimljena i možete da ih konzumirate (slušate ili gledate) u sopstvenom ritmu. 

Uz radionicu ’’Ispregovarajte svoj uspeh’’ dobijate:

– Radnu svesku u PDF formatu, sa svim vežbama koje prate program

– Studije slučaja, koje se rade na poslednjem online viđanju (svako će dobiti svoju studiju slučaja, na kojoj će raditi, a na četvrtom viđanju ove sve studije slučaja prolazimo zajedno) 

– Poseban poklon: test u kom ćete proceniti koliko je razvijena Vaša veština pregovaranja, dobiti jasnu procenu, kao i smernice za dalje korake

– BONUS: snimljenu radionicu, sva četiri viđanja, koje možete pratiti kad god Vam je zgodno i uvek kada Vam zatreba

Kad i gde?

Online, uživo radionice putem G meet-a

Četiri radionice od po dva sata

7.12. 14. 12, 21. 12, 28.12 od 19 do 21h

Šta konkretno dobijate investicijom u radionicu ’’Ispregovarajte svoj uspeh’’?

Znanje:

Kroz predavanje i prezentaciju podeliću sa vama najvažnije uvide iz moje dvadesetogodišnje prakse

Iskustvo:

Kroz interakciju i praktične vežbe sami ćete razvijati svoju veštinu pregovaranja.

Sigurnost:

Kroz skripte koje će vam služiti tome da u svakom trenutku možete da se podsetite naučenog.

Priliku da u procesu uživate u svom ritmu:

Svi materijali online radionice su vam neograničeno dostupni, što znači da ćete moći da se vratite na svaki detalj, isprobavate, modifikujete, sve dok u potpunosti ne budete zadovoljni svojom veštinom pregovaranja i postignutim rezultatima.

I ono najvažnije: dobićete stvarni, praktičan i konkretan rezultat.

Ja sam Biljana, trener i edukator, copywriter i konsultant.

a treninzi i edukacije su nešto u čemu najviše uživam.

Javnim nastupom, besedništvom, pisanjem bavim se od srednje škole. Na fakultetu sam počela da radim edukacije, a potom sam se toliko pronašla u tome, da su treninzi i edukacije postali moj životni stil.

Kreirala sam desetine programa, radionica treninga i uživam u dizajniranju svih svojih programa, ali i u rezultatima mojih polaznika.

Saradnja sa kompanijama i preduzetnicima naučila me je da fokus stavim na edukaciju ljudi za snalaženje u poslovnom svetu.

To je moj cilj i kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’.

LifeLong Learning je princip koji propagiram i kojim se i sama vodim. Moje usavršavanje ne prestaje nikada i zaista jesam ljubirelj kvalitetnih, praktičnih savremenih edukacija iz oblasti komunikacije.

U tom smislu sam stekla zvanje NLP trenera, PCM trenera i coach-a, Points of You facilitaor-a, Identity Compass consultant-a, sertifikovanog Copywritera i diplomiranog pravnika.

Svesna sam značaja komunikacije u svim sferama naših života, kao i značaja veštine komunikacije u poslovnom životu i na putu uspeha. Zbog toga sam tu, kako bismo kroz radionicu ’’Ispregovaraj svoj uspeh’’ zajedno išli putem ličnog i poslovnog uspeha.

Pregovaranje je osnov poslovne komunikacije, a poslovna komunikacija je osnovna veština savremenog poslovnog sveta. I zato, ovladajte veštinom pregovaranja i ispregovarajte uspeh koji ste zacrtali.

Kolika je investicija u online radionicu ’’Ispregovaraj svoj uspeh’’?

100 EUR u dinarskoj protivrendosti

U cenu je uključeno:

Uz radionicu ’’Ispregovarajte svoj uspeh’’ dobijate:

– Radnu svesku u PDF formatu, sa svim vežbama koje prate program

– Studije slučaja, koje se rade na poslednjem online viđanju (svako će dobiti svoju studiju slučaja, na kojoj će raditi, a na četvrtom viđanju ove sve studije slučaja prolazimo zajedno) 

– Poseban poklon: test u kom ćete proceniti koliko je razvijena Vaša veština pregovaranja, dobiti jasnu procenu, kao i smernice za dalje korake

– BONUS: snimljenu radionicu, sva četiri viđanja, koje možete pratiti kad god Vam je zgodno i uvek kada Vam zatreba

Zašto?

Zato što želite da ostvarite svoje ciljeve i stignete do uspeha koji ste zacrtali.

 

Ako nemate razvijenu veštinu pregovaranja, drugi će pregovarati za Vas. Drugi će ispregovarati svoje ciljeve, koliko god da je Vaša ideja dobra i realna. Zaslužujete bolje, vrednije i više od toga. Hajde da zajedno razvijemo Vašu veštinu pregovaranja, koja će doprineti da u svakom pregovoru izdominirate i ostvarite svoj cilj.

PRIJAVA