CHECK LISTA ZA PREGOVARANJE KOJE VODI DO USPEHA

Preuzmite ovu besplatnu check listu i proverite da li je Vaša veština pregovaranja u ovom trenutku dovoljno razvijena, da Vas dovede do uspeha.

Zašto da preuzmete baš ovu check listu?

Složićete se: pregovaranje je osnovna veština koja je potreba za uspešnu poslovnu komunikaciju. I, zato danas svi pregovaraju! Bez obzira da li pregovare veću platu, bolju poziciju, novog klijenta, i vi svakog dana učestvujete u pregovaranju.

I znam: toliko je saveta o tome kako da pregovarate bolje. Verujem da ste zbunjeni.

Zato sam kreirala ovu check listu: da vam pomognem da dobijete potpunu jasnoću i odgovor na pitanje da li je Vaša veština pregovaranja dovoljno razvijena da postigne zacrtani cilj.💰💰💰

Ova check lista je za vas:

  • Ako želite da budete samouvereni i da ostvarite svoje ciljeve tokom pregovaranja.
  • Ako se bavite poslom koji podrazumeva pregovaranje i želite da pregovarate na vrhunskom nivou.
  • Ako imate konkretan cilj koji želite da ispregovarate.

Ko sam ja?

Ja sam Biljana, trener i edukator, copywriter i konsultant.

A, treninzi i edukacije su nešto u čemu najviše uživam.

Javnim nastupom, besedništvom, pisanjem bavim se od srednje škole. Na fakultetu sam počela da radim edukacije, a potom sam se toliko pronašla u tome, da su treninzi i edukacije postali moj životni stil.

Kreirala sam desetine programa, radionica treninga i uživam u dizajniranju svih svojih programa, ali i u rezultatima mojih polaznika.

Saradnja sa kompanijama i preduzetnicima naučila me je da fokus stavim na edukaciju ljudi za snalaženje u poslovnom svetu.

To je moj cilj i kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’.

LifeLong Learning je princip koji propagiram i kojim se i sama vodim. Moje usavršavanje ne prestaje nikada i zaista jesam ljubirelj kvalitetnih, praktičnih savremenih edukacija iz oblasti komunikacije.

U tom smislu sam stekla zvanje NLP trenera, PCM trenera i coach-a, Points of You facilitaor-a, Identity Compass consultant-a, sertifikovanog Copywritera i diplomiranog pravnika.

Svesna sam značaja komunikacije u svim sferama naših života, kao i značaja veštine komunikacije u poslovnom životu i na putu uspeha. 

Zbog toga sam tu, kako bismo kroz program ’’Savremena Poslovna Komunikacija’’ zajedno išli putem ličnog i poslovnog uspeha.

‘’Ispregovarajte Svoj Uspeh’’ je kratak I praktičan program, proizsašao iz velikog I sveobuhvatnog programa ‘’Savremena Poslovna Komunkacija’’. Ovo je put kojim stičete veštine potrebne za uspeh u savremenom poslovnom svetu.

A PREGOVARANJE je veoma važno, kao osnovna veština u okviru savremene poslovne komunikacije. Jer, kada ste uspešni u pregovaranju, ostvarujete svoje ciljeve, stižete do svog uspeha, vladate svojim poslom i svojim životom.

 

Svoju karijeru posvetila sam tome da razumem ljude i kroz svoje treninge odgovorim na njihove probleme i potrebe. Možda baš zato, svaki trening i radionicu koju održim, donosi konkretne rezultate polaznicima.

 

Ovde sam da i Vas uvedem u svet uspešnih savremenih ljudi.

👇👇👇

Popunite kratku formu u nastavku i  besplatno preuzmete Check listu za pregovaranje koje vodi do uspeha

Forma za besplatno preuzimanje

Preuzmite ovu besplatnu check listu i proverite da li je Vaša veština pregovaranja u ovom trenutku dovoljno razvijena, da Vas dovede do uspeha.