11 DOBRIH RAZLOGA ZBOG KOJIH BISTE TREBALI DA POHAĐATE KURS ‘’SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA’’

11 DOBRIH RAZLOGA ZBOG KOJIH BISTE TREBALI DA POHAĐATE KURS ‘’SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA’’

 

Ili tekst o tome- zašto sam kreirala kurs ‘’Savremena poslovna komunikacija’’, kako je kurs nastao i zašto sam ponosna na ovaj program

Kada sam počela da radim treninge sa zaposlenima u kompanijama, to je postao posao koji me je odmah osvojio.

Razne kompanije, HR menadžeri, različiti polaznici i različiti programi koje sam sa njima radila, sve je bilo jedno veliko novo iskustvo. Zanimljivo i dinamično.

Radila sam treninge za koje sam sertifikovana, koji imaju svoj program, jasno definisanu strukturu i sadržaj koga se držimo. I to ide glatko.

No, pričajući sa polaznicima, imala sam utisak da im treba nešto konkretnije, iako su treninzi koje držim zaista kvalitetni i daju vidljive rezultate.

Onda je došao trening koji je bio osvešćujuć.

Pričali smo o veštinama komunikacije, kako su prošli razne treninge, a komunikacija u kompaniji je i dalje na istom nivou. Pitali su me da li mogu da ih naučim ‘’nešto, da bolje komuniciraju’’.

To je bio triger.

Znala sam da mogu i da ću upravo to uraditi.

Tada kreće moj rad na programu ‘’Savremena Poslovna Komunikacija’’.

ZAŠTO ‘’Savremena Poslovna Komunikacija’’?

Zato što ovaj program daje praktične alate koje možete upotrebljavati u svakodnevnoj komunikaciji u svom poslovnom okruženju i poboljšati odnose sa kolegama, saradnicima, menadžerima, klijentima…

ŠTA ‘’Savremena Poslovna Komunikacija’’ znači?

Savremena Poslovna Komunikacija je sveobuhvatan program koji Vas uči kako da unapredite komunikaciju u uslovima savremenog poslovanja, da kreirate dobru poslovnu atmosefru i stvorite sebi mogućnost za lični i profesionalni rast.

KAKO ‘’Savremena Poslovna Komunikacija’’ funkcioniše?

Kroz deset modula, sa snimljenim video lekcijama, uz pdf materijal i radne listove koji prate svaku lekciju, prolazite sve one teme koje su Vam neophodne kako biste usavršili veštinu poslovne komunikacije. Lekcije možete pratiti tempom koji Vama odgovara, a kroz domaće zadatke i live časove zajedno prolazimo kroz sve nedoumice, pitanja i dodatne informacije u vezi sa lekcijama.

I pošto sam Vas uvela u svoj program ‘’Savremena Poslovna Komunikacija’’, želela bih da podelim sa Vama 11 razloga koje sam izdvojila kao ključne za upis na ovaj program.

Kroz ovih 11 razloga uvidećete značaj unapređenja veštine poslovne komunikacije u svetu savremenog poslovanja.

Ovu veštinu smatram za jednu od ključnih veština potrebnih za uspeh danas.

Pohađanje kursa ‘’Savremena Poslovna Komunikacija’’ može doneti brojne koristi i prednosti poslovnim ljudima u današnjem konkurentnom poslovnom okruženju. Evo 11 osnovnih razloga:

 1. Efikasnost u komunikaciji: Kurs savremene poslovne komunikacije pomaže učesnicima da nauče kako komunicirati jasno i precizno, što vodi ka efikasnoj razmeni informacija i ideja.
 2. Bolje međuljudske veštine: Učenje o poslovnoj komunikaciji podstiče razvoj veština slušanja, empatije i razumevanja, što doprinosi boljoj komunikaciji s kolegama, klijentima i partnerima.
 3. Upravljanje konfliktima: Kurs može pružiti tehnike za rešavanje konflikata na konstruktivan način, što je ključno za održavanje harmoničnih odnosa na poslu.
 4. Profesionalan izgled: Savremena poslovna komunikacija uključuje i veštine pisanja profesionalnih e-mailova, prezentacija i komunikacije na društvenim mrežama, što može unaprediti imidž poslovnih ljudi.
 5. Upravljanje vremenom: Kurs može obuhvatiti tehnike za efikasno upravljanje vremenom pri komuniciranju, što omogućava bolju organizaciju radnih obaveza.
 6. Globalna komunikacija: Učenje o savremenoj poslovnoj komunikaciji može pomoći učesnicima da se bolje nose s izazovima globalne komunikacije i radom s kolegama i klijentima iz različitih kultura.
 7. Izgradnja poverenja: Veštine dobre poslovne komunikacije pomažu u izgradnji poverenja među timom i sa spoljnim saradnicima, što je ključno za uspešnu saradnju.
 8. Unapređenje prodaje i pregovaranja: Kurs može obuhvatiti tehnike za efikasno pregovaranje i prezentaciju, što može poboljšati rezultate prodaje i pregovore.
 9. Prilagođavanje ciljnoj grupi: Savremena poslovna komunikacija podučava kako prilagoditi poruke različitim ciljnim grupama, što poboljšava komunikaciju i uticaj.
 10. Prevencija nesporazuma: Učenje o komunikacijskim barijerama i kako ih prevazići pomaže u smanjenju nesporazuma i neefikasnih interakcija.
 11. Lični i profesionalni razvoj: Kurs savremene poslovne komunikacije doprinosi ličnom i profesionalnom razvoju učesnika, omogućavajući im da postanu uspešni i efikasni komunikatori u modernom poslovnom okruženju.

Ovi razlozi ukazuju na važnost sticanja veština savremene poslovne komunikacije za postizanje uspeha u karijeri i ostvarivanje ciljeva u poslovanju.

Radujem se da mi se pridružite na programu ‘’Savremena Poslovna Komunikacija’’.

A za sam početak, želim da vas pozovem da poslušate sjajaj webinar koji sam kreirala za vas. Potpuno besplatno, prijavite se i dobićete ideju zašto je veština komunikacije važna za uspeh u savremenom poslovnom svetu, kao i u kojim sve oblastima možete ovu veštinu da upotrebite kako biste napredovali na ličnom i profesionalnom planu. 

WEBINAR: ZAŠTO VAM JE VAŽNA KOMUNIKACIJA ZA USPEH U SAVREMENOM POSLOVNOM SVETU